Bolešov - Nákladisko / Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Nákladisko a zastávka Bolešov (okres Ilava) leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 124 Trenčianska Teplá – Nemšová - Lednické Rovne. Od roku 2003 je na trati zastavená osobná doprava. Výpravná budova je zachovaná v pôvodnej podobe.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Tr. Teplej a Nemšovej

OBEC BOLEŠOV sa nachádza na strednom Považí, na pravom brehu Váhu. Územie obce je súčasťou Ilavskej kotliny, ktorá je zo západu obkolesená pohorím Bielych Karpát a z východu Strážovskými vrchmi. Administratívno-právne patrí v súčasnosti do okresu Ilava, kraja Trenčianskeho.
Zemepisná poloha obce: 48°59" severnej šírky, 18°09"30" východnej dĺžky. Nadmorská výška obce je 241 metrov.
Obec vznikla zlúčením dvoch pôvodných obcí Bolešov a Piechov v roku 1943.
Prvá písomná zmienka o obci Bolešov sa nachádza z roku 1331, kde je spomenutá obec Bolleso. Bolešov sa ale spomína ešte v staršej listine z roku 1238, v ktorej sa spomína v súvislosti s obcou Piechov, ktorá patrila opátstvu na Skalke. Obec Piechov sa spomína tiež v listine z roku 1224 ako Pekho. A tento rok bol vybratý ako rok, ktorý je písomne doložený.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu