Lehnice - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Ďalšie informácie

Železničná stanica Lehnice leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 131 Bratislava-Nové Mesto - Komárno.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu