Bielovce - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Bielovce leží na neelektrifikovanej trati ŽSR č. 153 Zvolen - Čata,  medzi žst. Ipeľský Sokolec a žst. Pastovce.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Zvolena

OBEC BIELOVCE leží a hranici s Maďarskom, 28 km juhovýchodne od Levíc. Chotár obce je odpradávna obývaný, našli sa tu archeologické nálezy z neolitu a eneolitu, zo strednej doby bronzovej, halštatskej a laténskej, slovansko-avarské a ranouhorské pohrebisko a sídlisko z 8. až 10. stor. Prvá pís. zmienka pochádza z r. 1138. Po vyhnaní Turkov, v r. 1696 dedina patrila Judite Rudnayovej. Žofia Rudnayová tu dala v r. 1715 postaviť nový rím. kat. kostol. Obyv. sa zaoberali poľnohosp., vinohradníctvom, čiastočne aj rybárstvom. Po vzniku ČSR sa Bielovce stali pohraničnou obcou. V r. 1948 vznikol ŠM, JRD bolo v obci založené v r. 1951. Obec bola elektrifikovaná až v r. 1957. V období industrializácie (1960 - 80) časť obyvateľstva, najmä mužského dochádzala za prácou do Štúrova a vzdialenejších miest. Od r. 1991 má obec svoj obecný úrad a starostu. Zo stavebných pamiatok sa v obci zachovali dva kaštiele, Bossányiovský z konca 19. stor. (prestavaný po r. 1950, od r. 1955 do r. 1994 slúžil ako škola a detský domov) a Csillagovský zo zač. 20. stor., v ktorom bolo v 50-tych a 60-tych rokoch poľnohosp. učilište. Z kostolov v obci je starší rím. kat. kostol sv. Martina (1714). Kostol ev. reformovanej cirkvi bol postavený v r. 1913.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu