Podbrezová-Chvatimech ČHŽ - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Odstavné: 1   

Rozchody koľají

760 mm   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Podbrezová-Chvatimech ČHŽ sa nachádza v 11,820 km trate ČHŽ-900: Čierny Balog  - Chvatimech na konci zachovaného úseku údolím rieky Čierny Hron. Súčasná trojkoľajná stanica bola dokončená počas leta 2002 v rámci rekonštrukcie úseku Hronec zlieváreň - Podbrezová-Chvatimech ČHŽ výrazne financovaného zo slovensko-švajčiarskeho revolvingového fondu, s tým že slávnostné otvorenie prebehlo dňa 03.10 toho istého roku. Pokračovanie železnice do depozitáru Štiavnička je od roku 2002 zrušené (trať predtým dlhé roky zarastala), keďže nebolo vyriešené úrovňové križovanie s cestou I/66 a dnes sa na časti bývalého telesa trate Podbrezová-Chvatimech ČHŽ - depozitár Štiavnička spevnený chodník. Na jeseň 2020 bolo zhlavie smer koniec trate (Štiavnička) odstránené a dnes sa tu nachádzajú len dve kusé koľaje rovnobežné s prefabrikovaným betónovým nástupišťom, ktoré zároveň slúži ako parkovisko. Pôvodná najvzdialenejšia kusú koľaj počas rokov postupne skracovali a dnes ju pripomína len výhybka na zhlaví smer Hronec zlieváreň. Za čias turistickej premávky sa tu nenachádzala žiadna výpravná budova len pár niekoľko malých náhodných malých drevených budov. Pred ukončením nástupištia smer koniec trate (Štiavnička) začala výstavba poschodovej murovanej budovy ale nikdy nebola dokončená a za ňou leží malý objekt WC.

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár

Zdroje: Čiernohronská železnica: 30 rokov zápasu o zachovanie, Aleš Bílek, Nakladatelství RCH, 2009

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu