Hronec v km 1,718 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

V 1,718 km trate ŽSR-302 Hronec - Chvatimech sa nachádza priecestie s cestou č. 2375 (Zlievárenská ulica) a je nezabezpečené, vybavené len výstražnými krížmi. Zároveň tu vľavo križuje cestnú komunikáciu úzkorozchodná trať (ČHŽ-900) Čierny Balog - Podbrezová-Chvatimech ČHŽ v km 10,300 a vpravo do roku 2020 úzkorozchodnú vlečku ku bývalému prekladisku s rozchodom 1435 mm (zo smeru Chvatimech).  

Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu