Podrečany - priecestie v km 171,156 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 171, 156 trate ŽSR č. 160 Zvolen - Košice,. Trať na ňom križuje cestu III. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZM - Priecestné zariadenie mechanické 1. kategórie. Ovládanie priecestia uskutočňuje výhybňa Podrečany.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu