Nemšová km 3,527 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 4   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie sa nachádza na teplanskom hlaví žst. Nemšová. Trať na priecestí križuje cestu I. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v Stavadle 2 žst. Nemšová.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu