Hronec - Nákladisko

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Nákladisko Hronec sa nachádza v 1,440 km trate (ŽSR-302) Chvatimech - Hronec. Pred zhlavím smer Chvatimech sa nachádza pôvodná staničná budova postavená podľa typového výkresu HÉV ako budova IV. triedy a dnes slúži na bývanie. Vedľa smer Čierny Balog je opustený objekt WC a následne staničný sklad s nakladacou rampou. Naproti staničným objektom sa do roku 2020 nachádzal unikátny portálový žeriav pre prekládku drevo z vozidiel o rozchodu 760 na 1435 mm. Dnes už je žeriav v zbierke Ľupčianske kovozávody s.r.o a koľaje boli odstránené. Zo zhlavia smer Chvatimech sa úvraťovo oddeľuje príležitostne využívaná vlečka do závodu ZLH Plus a.s. (zlievareň Hronec). Pred druhým zhlavím sa pripojuje kusá koľaj vlečky do areálu skladu dreva spoločnosti Lesy SR, ktorá je obsluhovaná manipulačným vlakom. Pred areálom drevoskladu sa koľaj vlečky úrovňovo križuje s úzkorozchodnou traťou ČHŽ Čierny Balog - Podbrezová-Chvatimech ČHŽ. V 1,831 km je ukončená trať kolmou nakladacou rampou, kde sa v minulosti nakladali/vykladali úzkorozchodné vozidlá na sieť ČHŽ ale dnes je koľaj s rozchodom 760 mm odstránená.

 Stav: 18.09.2020, autor: Michal Čellár

 

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu