Jablonica - priecestie v km 1,168 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie Jablonica v km 1, 168 jednokoľajnej neelektrifikovanej trate ŽSR č. 117 Jablonica - Brezová pod Bradlom. Trať na ňom križuje účelovú komunikáciu. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2 - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie bez závor. Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Jablonica.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu