Pod Príkrikom - Hradlo

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Hr. Pod Príkrikom

Zrušenie objektu

1990

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Hradlo Pod Príkrikom bolo samostatne stojace, údaj o jeho existencii je z obdobia okolo roku 1962. Zrušené bolo v r. 1990
náhradou za AB.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.