Dolina AH - Hradlo

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Historické názvy

Hr. Na dolinách

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Hr. Dolina sa nachádzalo na trati č. 120 Bratislava - Žilina v 41,945 km, medizi Cíferom a Trnavou. Hr. Dolina bolo samostatne stojace a údaj o jeho existencii je okolo r. 1962. Hradlo je od roku 2008 nahradené automatickým hradlom AH Dolina.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.