Červená Skala v km 92,006 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie sa nachádza v obvode ŽST Červená Skala medzi vchodovým návestidlom a krajnou výhybkou margecansského zhlavia. Železničnú trať križuje účelová cesta vedúca ku kameňolomu. Priecestie je zabezpečené zariadením PZS 1 – priecestné zariadenie svetelné 1. kategórie bez závor. Kontrola a obsluha v dopravnej kancelárii v ŽST Červená Skala.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu