Horné Srnie - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Ďalšie informácie

Železničná stanica Horné Srnie (okres Trenčín) leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati č. 123 Trenčianska Teplá – Vlársky průsmyk. Je to posledný tarifný bod tejto trate na území SR.

V železničnej stanici zaúsťuje do koľaje č.2 výhybkou č.3 a do koľaje č. 4 výhybkou č. 7 vlečka CEMMAC a.s. Hranicami medzi železničnou dráhou a vlečkou je koncový styk výhybky č. 3 v km 7,477 a koncový styk výhybky č. 7 v km 8,059.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu