Bratislava predmestie v km 3,079 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 4   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie v km 3,079 sa nachádza priamo v ŽST Bratislava predmiestie na zhlaví smer Odbočka Vinohrady.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu