Bratislava - Krasňany v km 2,432 (2. TK) - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie nachádzajúce sa na 2. traťovej koľaji medzi ŽST Bratislava predmestie a Odbočkou Vinohrady. Priecestie je zabezpečené automatickým priecestným zabezpečovacím zariadením bez závor. Železničnú trať križuje miestna komunikácia.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu