Spišská Belá nákladisko - priecestie v km 21,427 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Priecestie Spišská Belá nákladisko leží v km 21, 427 jednokoľajnej neelektrifikovanej odbočnej trate Spišská Belá odbočka - Spišská Belá nákladisko. Trať na priecestí križuje cestu I. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2 ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie bez závor ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v dopravni Spišská Belá zastávka.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu