Medzibrod v km 39,146 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Medzibrod železničné priecestie v km 39,146 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala medzi ŽST Medzibrod a ŽST Slovenská Ľupča. Železničné priecestie v km 42,139 križuje komunikáciu III. triedy, je zabezpečené zabezpečovacím zariadením AŽD 71 PZS 2Z (svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie bez aktívnej signalizácie so závorami). Kontrolná skrinka je v ŽST Medzibrod DK.Závory sa obsluhujú automaticky, jazdou vlaku. Od Medzibrodu je závislosť na odchodovom návestidle.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu