Lopej v km 53.062 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Lopej železničné priecestie v km 53,062 -sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala medzi ŽST Podbrezová a ŽST Dubová. Železničné priecestie v km 53,062 križuje miestnu komunikáciu, je zabezpečené zabezpečovacím zariadením AŽD 71 PZS 4S (svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie s aktívnou signalizáciou bez závor). Kontrolná skrinka je v ŽST Podbrezová DK.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu