Šurany v km 4,074 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie na trati ŽSR 130: Bratislava - Štúrovo ; Palárikovo - Šurany v km 4,074 medzi ŽST Palárikovo a ŽST Šurany. Trať križuje miestnu cestu, je zabezpečené zabezpečovacím zariadením ZSSR  – PZS 2 (svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie so zjednodušenými závislosťami). Kontrola v dopravnej kancelárii v ŽST Palárikovo.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu