Palárikovo v km 1,906 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Palárikovo v km 1,906 je železničné priecestie na trati ŽSR 130: Bratislava - Štúrovo ; Palárikovo - Šurany. Km 1.906 medzi ŽST Palárikovo a ŽST Šurany. Trať križuje cestu I. triedy, je zabezpečené zabezpečovacím zariadením AZD 71 – PZS 2 (svetelné priecestné zabezpečovacie zariadenie so zjednodušenými závislosťami). Kontrola v opravnej
kancelárii v ŽST Palárikovo.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu