Kvetoslavov km 23,713 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie Kvetoslavov leží v km 23, 713 jednokoľajnej trate ŽSR 131: Bratislava - Komárno. Trať na ňom križuje cestu II. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 3 - Priecestné zariadenie svcetelné 3. kategórie so závorami. Stanovište kontroly PZS sa nachádza v žst. Dunajská Streda.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu