Martin - priecestie v km 304,817 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 304, 817 čiastočne dvojkoľajnej trate ŽSR č. 170 Vrútky - Zvolen. Trať na ňom križuje cestu IV. triedy. Priecestie má zabezpečovacie zariadenie typu:  PZS 2 - Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie, t.j. s úplnou väzbou na pohyb koľajového vozidla. Kontrolné prvky priecestia sa nachádzajú v St.1 žst. Martin. Začiatok hranice izolovaného (ovládacieho) úseku PZS je v km 303, 260. Koniec hranice izolovaného (ovládacieho) úseku PZS je v km 305, 235.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu