Martin v km 304.817 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Martin, priecestie v km 304.817 s miesnou komunikáciou. zabezpečovacie zariadenie PZS 2 ( Priecestné zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ), AŽD 71, napojené na záver výmen ŽST Martin závislé na vchod. a odch.náv, KZ St.1.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu