Veľká Lúka km 8,722 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie Veľká Lúka leží v km 8,722 jednokoľajnej trate ŽSR 170: Vrútky - Zvolen medzi zastávkami Veľká Lúka a Hronsek. Kižuje miestnu komunikáciu III. triedy. Priecestie má automatické zabezpečovacie zariadenie PZS 3 - Priecestné zariadenie svetelné 3. kategórie bez závor. Kontrolná skrinka je v ŽST Vlkanová, má priecestník X – 98 v km 9,722

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu