Dubová km 46.378 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Dubová, priecestie v km 46,378 sa nachádza na železničnej trati ŽSR 172: Banská Bystrica - Červená Skala. Z jednej strany je ŽST Dubová, z druhej ŽST Medzibrod. Križuje miestnu komunikáciu. zabezpečovacie zariadenie typu AŽD 71 PZS so závorami. Kontrolná skrinka je v žst. Dubová.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu