Stratená priepust km 70,8 - Priepust

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

1933

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Zaujímavý klenutý priepust vo vysokom násype. Nachádza sa na trati ŽSR 173: Červená Skala - Margecany, medzi zastávkou Stratená a ŽST Dobšinská Ľadová Jaskyňa. Priepust je dlhý cca 10 m a je vedený šikmo na os koľaje. jeho stav je dobrý, má prepracované remeselné spracovanie. Nachádza sa v tesnej blízkosti tunela Jarabský II, ktorý je smerom k zastávke Stratená.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu