Vojany most ponad cestu - Most / viadukt

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 520 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Miroslav Kožuch:

Most ponad cestu vo Vojanoch

Most v km 13,2 ponad cestu č.552 sa nachádza priamo v obci Vojany. Premostenie tvorí montovaný železničný nadjazdu s troma poliami. Montáž mostných dosiek sa vykonala pomocou sovietskych autožeriavov K 255.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.