Slančík ŠRT - Výhybňa

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Ostatné: 2   

Rozchody koľají

1 520 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie výhybne

Výhybňa Slančík ŠRT leží v km 65,700 jednokoľajnej elektrifikovanej širokorozchodnej trate Užhorod (UZ) – Maťovce ŠRT – Haniska pri Košiciach ŠRT. Po prevádzkovej stránke je medziľahlou. Je nesamostatnou výhybňou administratívne a dopravne pridelenou ŽST Slanec.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Výh Slančík ŠRT je vybavená zjednodušeným reléovým zabezpečovacím zariadením s koľajovými obvodmi, ručne stavanými výmenami a so svetelnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou, ktoré sú závislé od polohy výmen.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Jednokoľajná trať medzi Výh Slančík ŠRT – Výh Hornád ŠRT a Výh Slančík ŠRT – Výh Červený Dvor ŠRT je vybavená reléovým poloautomatickým blokom. Traťové zabezpečovacie zariadenie je obojsmerné 2. kategórie so samostatnými predzvesťami a s absolútnym významom návesti ”Stoj”.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
42 kB
5.4.2009

Galéria objektu