Výhybňa Trebišov ŠRT - Výhybňa

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 4    Odstavné: 2    Ostatné: 6   

Rozchody koľají

1 520 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Výhybňa Trebišov ŠRT leží v km 36,443 jednokoľajnej širokorozchodnej trate (1520 mm) Užhorod UZ - Maťovce ŠRT - Haniska pri Košiciach ŠRT. Trať je elektrifikovaná jedno-smernou prúdovou sústavou s napätím 3 000 V.
Je dopravňou : - nákladnou podľa povahy práce.
-medziľahlou po prevádzkovej stránke.
- nesamostatnou pridelenou ŽST Trebišov.

Rozčlenenie stanice

• Prostredníctvom výhybky č.9š z koľaje č.3cš odbočuje účelové koľajisko UŽI SMÚ MDS Košice.
• Prostredníctvom výhybky č.4š z koľaje č.3š odbočuje účelové koľajisko UŽI SMÚ EE TV Košice.

Styk dráh

Celoštátnej dráhy s vlečkami:
- Vlečka HM SYSTEM, s.r.o. Vranov nad Topľou – do výhybne zausťuje prostredníctvom účelovej koľaje UŽI SMÚ EE TV, z ktorej odbočuje výhybkou č.101š v km 36,550. 
- Vlečka Vagónka, a.s. Trebišov – odbočuje zo šírej trate medzi Výh Trebišov ŠRT a Výh Červený Dvor ŠRT výhybkou č.Vš1 v km 42,110.

Nástupištia
Pre zamestnancov je pre služobné potreby zriadené nástupište pri koľaji NR v km 22,700 v dĺžke 25 metrov.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici
Výhybňa Trebišov ŠRT je vybavená zabezpečovacím zariadením druhej kategórie so svetelnými návestidlami s rýchlostnou návestnou sústavou. Návesti na návestidlách sú závislé od polohy ručne stavaných výhybiek.  Závislosti ručne prestavovaných výhybiek (výkoľajky) a zabezpečovacieho zariadenia sú zriadené prostredníctvom ústrednej zámky a elektromagnetic-kých zámok. Na všetkých dopravných koľajach a výhybkách sú zriadené koľajové obvody, mimo úsekov od vchodových návestidiel po výmenové obvody krajných výhybiek.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekochV priľahlých medzistaničných úsekoch Výh Budkovce ŠRT – Výh Trebišov ŠRT Výh a Trebišov ŠRT – Výh Červený Dvor ŠRT je zab. zariadenie druhej kategórie - reléový polo-automatický blok bez kontroly voľnosti trate so samostatnými predzvesťami v oboch smeroch.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
59 kB
5.4.2009

Galéria objektu