Jablonický tunel - Tunel

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Otvorenie objektu:

11.06.1898

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Pre trať miestnej železnice Trnava-Kúty bol vybratý prechod cez pohorie Malé Karpaty v oblasti Jablonického sedla. Medzi Smolenicami a Jablonicou si stavba vyžiadala preraziť 900 m dlhý vrcholový tunel.

Stavba tunela bola zahájená 29.3.1897. Pri razení sa po prvýkrát na území Slovenska použila moderná rakúska tunelovacia metóda. Pracovalo sa z troch strán. Jeho tunelová rúra, okrem jej oboch vstupov polomeru R = 300 m, sa nachádza v priamom smere, s maximálnym sklonom 10‰. Prerazená bola v páse č.50 so smerovou odchýlkou 3 cm. Tunelová obmurovka bola vyhotovená z opracovaného kameňa (niektoré tunelové pásy mali obmurovku len v klenbe a sú staršie z r.1873 - pásy 1, 2, 3, 4). Do prevádzky bol odovzdaný 11.6.1898.
Počas 2. svetovej vojny bola trať Trnava - Kúty silne poškodená ustupujúcou nemeckou armádou. Postup Červenej armády a jej zásobovanie si však vyžadovalo veľmi rýchlu obnovu. Preto samotná Červená armáda už v máji 1945 provizórne opravila poškodenú trať aj s tunelom. Zničené klenby oboch portálov a pásy č. 2 a 95 boli opravená v r.1947.


V rokoch 1976-1980 v rámci predelektrifikačných úprav bola znížená niveleta koľaje v tuneli. Vykonané bolo kotvenie opôr tunela a izolácia tunela striekaným betónom v klenbe hrúbky 10 cm, v oporách hrúbky 5 cm na oceľovú sieť kotvenú do pôvodného muriva a systém odvodnenia.

Podklady: Miro Kožuch

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu