Vyšné Hágy - Výhybňa / zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

1100 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 000 mm   

Elektrifikácia

1,5 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Výhybňa TEŽ Vyšné Hágy leží na trati ŽSR č. 183 Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Popradu

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Výhybňa Vyšné Hágy: leží v km 22,297 jednokoľajnej úzkorozchodnej, elektrifikovanej trate TEŽ Poprad-Tatry - Štrbské Pleso / rozchod 1 000 mm/ je nesamostatnou stanicou, je pridelená k železničnej stanici Štrbské Pleso,
- osobná - podľa povahy práce;
- medziľahlá - po prevádzkovej stránke.

Zastávky až k susedným staniciam

Zastávka - D a n i e l o v D o m - leží v km 18,378 medzi stanicami Tatranská Polianka - Vyšné Hágy. Je komerčne neobsadená, administratívne a účtovne je pridelená ŽST. Štrbské Pleso. Má prístrešok, nemá osvetlenie. Nástupište je vyvýšené, sypané, o dĺžke 62 m.
Zastávka - N o v á P o l i a n k a - leží v km 19,768 medzi stanicami Tatranská Polianka - Vyšné Hágy. Je komerčné neobobsadená, administratívne a účtovne je pridelená ŽST. Štrbské Pleso. Má čakáreň. Je vybavená elektrickým osvetlením a elektrickým vykurovaním. Nástupište v dĺžke 70 m je osvetlené stropnými svetlami strechy nástupišťa. Nástupište je vyvýšené, s pevnou hranou, dláždené cestnou dlažbou.
Zastávka - P o p r a d s k é P l e s o - leží v km 27,438 medzi stanicami Vyšné Hágy - Štrbské Pleso. Je komerčne neobsadená, administratívne a účtovne pridelená ŽST. Štrbské Pleso. Má prístrešok, bez osvetlenia. Nástupište v dĺžke 76 m je vyvýšené, s pevným povrchom, s pevnou hranou, bez osvetlenia.

Nástupištia

Výhybňa má 2 vyvýšené nástupištia sypané, s pevnou hranou o dĺžke 70 m. Príchod a odchod k nástupištiam je prostredníctvom miestnej komunikácie.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Vo výhybni je vybudované zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie so svetelnými vchodovými návestidlami, ručne prestavovanou výmenou č. 2 a výhybkami č.1 a č. 3.  Výhybky č. 1 a 3 sú doplnené zariadením na samočinné prestavovanie výmen do základnej polohy. Závislosť návestidiel od výhybiek je zriadená prostredníctvom elektromagnetických zámok, v ktorých sa uzamykajú výsledné kľúče od zámok závor zapevňujúcich prevodové páky výmenníka v základnej polohe a kľúče od zámok výmen a výkoľajky. Medzi vchodovým návestidlom ”L” a výhybkou číslo 1 sa v km 22,206 nachádza úrovňové priecestie zabezpečované svetelným výstražným zariadením bez závor PZS 3 S, Typ AŽD 71.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzi stanicami Tatranská Polianka - Vyšné Hágy – Štrbské Pleso je traťové zabezpečovacie zariadenie obojsmerné 1. kategórie – telefonický spôsob dorozumievania.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu