Tatranská Polianka - Výhybňa / zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Nadmorská výška

985 mnm.

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 000 mm   

Elektrifikácia

1,5 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Vizuálne info o odchodoch a príchodoch vlakov,

Ďalšie informácie

Výhybňa Tatranská Polianka leží na trati TEŽ č. 183 Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Popradu

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Výhybňa Tatranská Polianka: leží v km 16,786 jednokoľajnej úzkorozchodnej, elektrifikovanej trate TEŽ Poprad-Tatry - Štrbské Pleso / rozchod 1 000 mm/ je nesamostatnou stanicou, je pridelená k železničnej stanici Štrbské Pleso, - osobná - podľa povahy práce;
- medziľahlá - po prevádzkovej stránke.

Zastávky až k susedným staniciam

Zastávka - N o v ý S m o k o v e c - leží v km 13,661 medzi stanicami Starý Smokovec - Tatranská Polianka. Je komerčne neobsadená, administratívne a účtovne je pridelená k ŽST. Starý Smokovec. Má prístrešok, bez osvetlenia. Dĺžka nástupišťa je 70 m. Nástupište je vyvýšené, z prefabrikátov, s pevnou hranou.
Zastávka - S i b í r - leží v km 14,139 medzi stanicami Starý Smokovec – Tatranská Polianka. Je komerčne neobsadená, administratívne a účtovne je pridelená k ŽST. Štrbské Pleso. Má prístrešok, s osvetlením. Dĺžka nástupišťa je 70 m. Nástupište je vyvýšené, so živičným kobercom a pevnou hranou.
Zastávka - T a t r a n s k é Z r u b y - leží v km 15,235 medzi stanicami Starý Smokovec – Tatranská . Polianka. Je komerčne neobsadená, administratívne a účtovne pridelená k ŽST. Štrbské Pleso. Má elektrické vykurovanie a osvetlenie. Nemá vodný zdroj, má čakáreň. Nástupište v dĺžke 70 metrov je vyvýšené, sypané s pevnou hranou. Nástupište je bez osvetlenia.
Zastávka - D a n i e l o v D o m - leží v km 18,378 medzi stanicami Tatranská Polianka - Vyšné Hágy. Je komerčne neobsadená, administratívne a účtovne je pridelená k ŽST. Štrbské Pleso. Má prístrešok, nemá osvetlenie. Nástupište je vyvýšené, sypané, o dĺžke 62 m.
Zastávka - N o v á P o l i a n k a - leží v km 19,768 medzi stanicami Tatranská Polianka - Vyšné Hágy. Je komerčné neobsadená, administratívne a účtovne je pridelená k ŽST. Štrbské Pleso. Má čakáreň. Je vybavená elektrickým osvetlením a elektrickým vykurovaním. Nástupište v dĺžke 70 m je osvetlené stropnými svetlami strechy nástupišťa. Nástupište je vyvýšené, s pevnou hranou, dláždené cestnou dlažbou.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Výhybňa je vybavená zabezpečovacím zariadením 1. kategórie so svetelnými vchodovými návestidlami, s výhybkami č. 1 a 2. Výhybky sú doplnené zariadením na samočinné prestavovanie výmen do základnej polohy. Závislosť návestidiel od výhybiek je zriadená prostredníctvom elektromagnetických zámok, v ktorých sa uzamykajú výsledné kľúče od zámok závor zapevňujúcich prevodové páky výmenníka v základnej polohe.Medzi vchodovým návestidlom ”L” a výhybkou číslo 1 sa v km 16,731 nachádza úrovňové priecestie zabezpečované svetelným výstražným zariadením bez závor PZS 3 S, Typ AŽD 71.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzi stanicami Starý Smokovec - Tatranská Polianka - Vyšné Hágy je traťové zabezpečovacie zariadenie obojsmerné 1. kategórie – telefonický spôsob dorozumievania.

Ostatné prílohy

Galéria objektu