Fiľakovo štátna hranica - Štátna hranica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Štátna hranica prebieha medzi zastávkou ŽSR Šiatorská Bukovinka  a Somosköújfalu na strane MÁV.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.