Horná Zlatná - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Rozchody koľají

1 435 mm   

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Horná Zlatná leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR č. 131: Bratislava-Nové Mesto - Komárno medzi ŽST Zlatná na Ostrove a ŽST Zemianska Oľča.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu