Lok - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Umiestnenie na trati

Koľaje v objekte

Dopravné: 3    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

25 kV 50 Hz   

Ďalšie informácie

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Lok leží v km 11,094 jednokoľajnej elektrifikovanej trate Hronská Dúbrava – Palárikovo, ktorá je v úseku Žiar nad Hronom – Žarnovica dvojkoľajná. Je stanicou nesamostatnou, pridelenou k železničnej stanici Levice. Sídlo prednostu je v ŽST Levice. Je stanicou zmiešanou - podľa povahy práce; medziľahlou - po  prevádzkovej stránke

Hlásnice, (hradlá), odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Horný Pial zastávka leží v km 14,897 medzi stanicami Lok – výhybňa Pial. Je pridelená železničnej stanici Levice. Zastávka má vyvýšené nástupište v dĺžke 100 m, ktoré je elektricky osvetlené. Je vybavená čakárňou pre cestujúcich.

Nástupištia

V stanici sú dve vyvýšené nástupištia v dĺžke 168 metrov pri prvej a 140 metrov pri druhej koľaji. Príchod k nástupištiam je od ľavej strany prijímacej budovy. Prechodové mostíky pre cestujúcich a vozíky sú rozmiestnené takto:
dva pred dopravnou kanceláriou v koľaji číslo štyri a dva.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

Železničná stanica Lok je vybavená zabezpečovacím zariadením kategórie II. b TEST 14 s úplným zabezpečením vlakových ciest. Dopravné koľaje a ústredne stavané výhybky sú izolované.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Kalná nad Hronom – Lok je traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie (releový poloautomatický blok) s indikáciou voľnosti traťovej koľaje. V medzistaničnom úseku Lok – výhybňa Pial je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie (automatické traťové zabezpečovacie zariadenie).

Zariadenia v prepravnej prevádzke

Rampy:
Jedna bočná rampa v dĺžke 50 metrov pri koľaji č. 4, prístup k rampe je od príchodovej cesty.
Zložisko:
Jedno zložisko je vedľa koľaje č. 4.

Mapy a nákresy

JPG
JPG
79 kB
15.5.2009

Galéria objektu