Sieť ŽSR

ŽSR 151 : Nové Zámky - Zlaté Moravce

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 151
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Nové Zámky - Zlaté Moravce
Rozchod: 1 435 mm  

 Prvý návrh na výstavbu železnice v údolí Žitavy podalo mesto Zlaté Moravce už v roku 1871. Ďalší projekt pochádza z roku 1891, a to ako súčasť siete úzkorozchodných železníc Žilina - Rajecké Teplice - Prievidza - Zlaté Moravce a Levice - Hlohovec - Holíč. Nakoniec bola koncesia na výstavbu normálnerozchodnej trati medzi Šuranmi a Zlatými Moravcami udelená roku 1893 Štefanovi Keglevichovi, firme Soenderop a spol. a Michalovi Pollacsekovi. Koncesia bola dodatkom z roku 1895 rozšírená aj o trať Zlaté Moravce - Topoľčianky. Na trati sa nachádzalo 7 staníc a 2 zastávky, vybudovaných bolo 7 výpravných budov, 14 skladov, 1 remíza rušňov a 14 strážnych stanovíšť. Na trati bolo 87 mostných objektov s celkovou svetlosťou 350 m, z toho 3 najväčšie mosty s rozpätiami 15,4 m a 50 m mali drevenú konštrukciu. Sklonové pomery na trati sú pomerne priaznivé, najväčšie stúpanie predstavuje 7 promile. Zo 69 úrovňových priecestí boli 2 vybavené závorami. Výstavba železnice stála celkom 3 234 000 K. Prevádzka na úseku Šurany - Zlaté Moravce bola zahájená 7.9.1894, na úseku Zlaté Moravce - Topoľčianky 21.9.1895.

Úsek niekdajšej miestnej železnice medzi Šuranmi a Úľanmi nad Žitavou je dnes súčasťou hlavnej elektrifikovanej trate Nové Zámky - Zvolen. Tomu zodpovedá aj charakter prevádzky - na osobných a nákladných vlakoch sú nasadzované prevažne elektrické rušne radu 240, na niektorých rýchlikoch aj rušne radu 263. Trasovanie trate na niektorých miestach (najmä ostrý oblúk za zvolenským zhlavím stanice Šurany) ale doteraz zodpovedá miestnej trati. V tomto úseku prekonáva trať mostami tok Starej Nitry a Nitry. Z Úľan nad Žitavou pokračuje trať severovýchodným smerom sledujúc tok rieky Žitavy. Prvá dopravňa na trati, Malá Maňa, slúži občasnej nákladnej doprave pre sklad traťovej správy. Zastávka v blízkej obci bola uvedená do prevádzky až v 90. rokoch 20. storočia. Nasleduje stanica Maňa vybavená pôvodnou dvojpodlažnou výpravnou budovou a štyrmi koľajami. Vchod do stanice je krytý jednoramennými mechanickými návestidlami so svetelnými predzvesťami. Pravidelné križovanie osobných vlakov v tejto stanici skončilo so zastavením osobnej dopravy vo februári 2004, aj napriek nízkej intenzite dopravy je tu dodnes vykonávaná dopravná služba. Trať ďalej vedie poľnohospodárskymi a vinohradníckymi obcami Kmeťovo, Michal nad Žitavou a Lúčnica nad Žitavou (obec pomenovaná podľa známeho folklórneho súboru) do Vrábľov.

Stanica Vráble je vybavená dvojpodlažnou výpravnou budovou s bočným krídlom, dvomi dopravnými a dvomi manipulačnými koľajami. Vchod do stanice je tiež krytý jednoramennými mechanickými návestidlami so svetelnými predzvesťami. V tejto stanici sa v minulosti križovala väčšina osobných vlakov, po podstatnej redukcii osobnej dopravy slúži stanica len na križovanie dvoch ranných párov osobných vlakov. Aj keď leží stanica Vráble v tesnej blízkosti viacerých priemyselných objektov s vlečkami, je tu nákladná doprava takmer nulová. Preto sa v roku 2003 uvažovalo aj o úplnom zastavení nákladnej dopravy na trati, ale zatiaľ k nemu nedošlo. Za Vrábľami vedie trať okolo vínných pivníc a malej vodnej nádrže, po okrajoch obcí Nová Ves nad Žitavou (zastávka s nákladišťom s jednou manipulačnou koľajou a dvojpodlažnou výpravnou budovou) a Slepčany (budova železničnej zastávky tu dnes slúži ako bar) do zastávky s nákladišťom Tesárske Mlyňany. Aj tu sa nachádza zachovaná pôvodná dvojpodlažná výpravná budova, ako aj dve manipulačné koľaje. Na okraji obce Tesárske Mlyňany sa nad traťou nachádza nadjazd hlavnej cesty z Nitry do Zvolena. Pred stanicou Zlaté Moravce prichádza od západu trať z Lužianok vedená na vysokom násype s niekoľkými oblúkovými priepustami. Vchod do Zlatých Moraviec je od Šurian aj Lužianok krytý jednoramennými mechanickými návestidlami, bližšie k stanici sa nachádza vchodové návestidlo od Lužianok. Na južnom zhlaví stanice Zlaté Moravce je umiestnená malá remíza rušňov a točňa patriace výkonnému pracovisku depa v Nových Zámkoch. Tu deponované rušne radu 751 zabezpečujú nákladnú dopravu na tratiach do Kozároviec, Topoľčianok, Lužianok a na popisovanej trati do Šurian.

Trať z Úľan nad Žitavou do Zlatých Moraviec patrila v osobnej doprave podľa oficiálnych údajov Železničnej spoločnosti medzi najviac stratové trate na Slovensku. Preto bola osobná doprava na trati k 2. februáru 2003 zastavená. Autobusy SAD premávajúce ako náhrada vlakov však nezabezpečovali prípoje k rýchlikom z Bratislavy do Zvolena a späť a boli o niečo pomalšie ako vlaky (traťová rýchlosť v úseku Šurany - Zlaté Moravce je 80 km/h, na výhybkách znížená na 30 alebo 40 km/h). 15. júna 2003 bola nakoniec osobná doprava obnovená v obmedzenom rozsahu 4 párov vlakov denne.

Zdroj : www.grebe.host.sk

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 393 kB 28.3.2009 18:12
PDF  » GVD 1941 leto trať Topoľčianky - Zl. Moravce - Vráble PDF 430 kB 26.4.2009 17:36
PDF  » GVD 1950 leto PDF 626 kB 15.6.2010 20:17
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 672 kB 25.6.2010 17:09
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 606 kB 18.1.2009 18:14
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 581 kB 18.1.2009 18:16
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 491 kB 27.6.2010 20:25
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 500 kB 3.7.2010 19:39
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 485 kB 18.1.2009 18:18
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 478 kB 5.7.2010 9:18
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 479 kB 5.7.2010 15:17
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 810 kB 17.4.2011 9:40
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 889 kB 10.4.2011 13:47
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 837 kB 5.6.2011 12:14
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 252 kB 18.1.2009 18:20
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 904 kB 16.10.2011 15:14
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 1 027 kB 23.10.2011 19:23
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 986 kB 29.5.2011 11:14
PDF  » GVD 2008 / 2009 PDF 82 kB 13.1.2009 17:46
PDF  » GVD 2009 / 2010 PDF 214 kB 16.9.2017 19:39
PDF  » GVD 2010 / 2011 PDF 72 kB 16.9.2017 20:19


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Úľany nad Žitavou - Topoľčianky. 3 zmena PDF 226 kB 5.10.2009 16:28
PDF  » TTP Úľany nad Žitavou - Topoľčianky. 4 zmena PDF 164 kB 15.6.2010 13:40
PDF  » TTP Úľany nad Žitavou - Zlaté Moravce PDF 220 kB 9.1.2009 11:44

Objekty (20)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
0,000 0,000 Železničná stanica  Nové Zámky ŽST
6,090 6,000   Bánov Výh / Zast
10,475 10,000 Železničná stanica  Šurany ŽST
2,629 13,000 Zastávka  Šurany zastávka Zastávka
5,594 16,000 Železničná stanica  Úľany nad Žitavou ŽST
10,364 21,000 Nákladisko / Zastávka  Malá Maňa Nak./zast.
11,574 22,000 Zastávka  Maňa zastávka Zastávka
12,706 23,000 Železničná stanica  Maňa ŽST
14,157 24,000 Zastávka  Kmeťovo Zastávka
16,044 26,000 Zastávka  Michal nad Žitavou Zastávka
17,610 28,000 Zastávka  Martinová Zastávka
19,720 29,000 Zastávka  Lúčnica nad Žitavou Zastávka
21,647 32,000 Zastávka  Dyčka Zastávka
24,388 35,000 Železničná stanica  Vráble ŽST
29,096 40,000 Zastávka  Nová Ves nad Žitavou Zastávka
32,250 43,000 Zastávka  Slepčany Zastávka
35,609 46,000 Nákladisko / Zastávka  Tesárske Mlyňany Nak./zast.
40,639 51,000 Železničná stanica  Zlaté Moravce ŽST
42,812   Odbočka  Odbočka Topoľčianky Odbočka
44,642   Nákladisko  Topoľčianky Nákladisko

Filmy (5)

Počet filmov: 5    

Prvý deň GVD 2013 v Nových Zámkoch Video v HD kvalite

11.2.2013 10:00,   » dusan,   YouTube,   dĺžka: 04:08        Diskusia: 1
V mrazivom veternom počasí, v prvý deň nového grafikonu vlakovej dopravy...
84%

Motorová jednotka 861 na trati 151 Video v HD kvalite

19.1.2013 18:00,   » class112,   YouTube,   dĺžka: 01:23
Dňa 22.12.2012 som dostal info a nasadený motorovej jednotky 861 na vlaku 5807/5808 a trať 151 :)
78%

240.132 na R 838 Tajov

14.8.2012 22:00,   » bodvaru,   YouTube,   dĺžka: 00:40
Elektrický rušeň 240.132-1 ZSSK na R 838 Tajov prechádza vchodové návestidlo v Úľanoch Nad Žitavou.
90%

Železničná stanica Nové Zámky - slávnostná omša na počesť sv Kataríny Alexandrijskej Video v HD kvalite

27.6.2010 10:00,   » dusan,   YouTube,   dĺžka: 10:03
Svätá omša s požehnaním vo vestibule železničnej stanice Nové Zámky pri príležitosti inštalácie sochy sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky slovenských železničiarov. Celebruju mons. Ján Orosch.
0%

Túlavá na cestách, tentokrát na tratiach 151 a 141 ŽSR Video v HD kvalite

17.5.2010 22:00,   » Moravčan,   YouTube,   dĺžka: 08:24        Diskusia: 1
850.018-3 s meracím vozňom, 4. mája 2010, na tratiach ŽSR 141 Leopoldov - Kozárovce a ŽSR 151 Nové Zámky - Zlaté Moravce.
29%

Články (9)

Počet: 9    

Ako som strávil popoludnie na trati do Zlatých Moraviec Správa obsahuje fotogalériu

19.9.2017 8:00, Autor: Michal Mazánik
Dovolenka na južnom Slovensku, pekné letné počasie a fanúšik železníc. Takouto kombináciou by sa dali zhrnúť dôvody, prečo som sa vybral na jazdu regionálnou traťou 151 do Zlatých Moraviec. Hoci ma už dlhšie zaujímajú trate v tomto regióne, na tejto to bola moja prvá návšteva. Výlet, o ktorom je táto malá reportáž, pripadol na popoludnie vo štvrtok 17. augusta. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Vlakom na púť do Topoľčianok aj v roku 2013

13.7.2013 12:00, Autor: Bc. Jozef Gulík, Zdroj: ZSSK
Podobne ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, aj v tom súčasnom ponúkne ZSSK možnosť dopraviť sa vlakom na tradičnú júlovú púť do Topoľčianok, ktorá prebieha tento víkend. Vlak pôjde zajtra, 14. júla 2013, po trase Šurany - Vráble - Zlaté Moravce - Topoľčianky a späť (do Nových Zámkov). Pokračovanie...  Diskusia: 6

Po roku vlakom na púť do Topoľčianok

16.7.2012 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Po minuloročnej premiére, kedy ZSSK podporila dopravu veriacich na júlovú púť do Topoľčianok mimoriadnymi a posilnenými vlakmi, nás včera, 15. júla, čakalo repete. Akú malo podobu, vám priblíži naša fotoreportáž. Pokračovanie...  Diskusia: 3

Z Vrábieľ za hranice (všedných dní)

21.11.2011 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Väčšina miestnych tratí na Slovensku prežíva zo dňa na deň, z roka na rok, a bez nádeje na lepšiu budúcnosť. Tá už dávnejšie nestíha krok s dobou a zostala udýchaná kdesi vzadu. Podobné úvahy sa natískajú, keď stojíme pri koľajniciach, ktoré ledva preleští motoráčik alebo zablúdený manipulák. Ale keď sa v diaľke ozve mocné zatrúbenie a na obzore zjaví dlhočizný had vozňov, znamená to, že nádej ešte žije. Pokračovanie...  Diskusia: 36

Ako sa jazdilo do Topoľčianok

18.7.2011 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Včera, tj. v nedeľu 17. júla 2011, sa uskutočnili jazdy mimoriadnych pútnickych vlakov do Topoľčianok, o ktorých vopred informovala aj stránka www.vlaky.net. Teraz Vám ponúkame fotoreportáž z tejto nevšednej akcie, ktorá spestrila víkend nielen sviatočným cestujúcim, ale i vlakovým fanúšikom. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Mimoriadnymi vlakmi na púť do Topoľčianok

3.7.2011 12:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Tradičná Mariánska púť v Levoči, ktorá vrcholí v tomto čase, ešte ani nestihla skončiť a už máme na 17. 7. 2011 ohlásenú ďalšiu púť s účasťou železnice - tentoraz na juhozápadnom Slovensku, v Topoľčiankach. ZSSK pripravuje pri tejto príležitosti zavedenie dvoch párov mimoriadnych vlakov, ktoré pútnikov dopravia priamo do Topoľčianok, kam pravidelné osobné vlaky nepremávajú už 36 rokov. Pokračovanie...  Diskusia: 23

Zlaté Moravce – Topoľčianky - Časť IV.: Doplnenie Správa obsahuje fotogalériu

27.4.2007 9:35, Autor: Ing. Marko Engler
V predchádzajúcich troch dieloch bola uvedená krátka história železničných tratí, vlečiek a úzkorozchodiek v oblasti Zlatých Moraviec a Topoľčianok. Vyvolalo to diskusiu, na základe ktorej môžem uviesť ďalšie „objavy“ zo spomínaného regiónu. Tiež ďakujem za predchádzajúce doplnenia a opravy. Pokračovanie...  Diskusia: 11

Región Zlatých Moraviec Správa obsahuje fotogalériu

8.4.2006 19:55, Autor: Tomáš Rotbauer
V roku 2003, keď sa vo veľkom rušila osobná doprava na väčšine regionálnych tratí, (to som ešte netušil, že raz budem členom VLAKY.NET) som si povedal, že sa vyberiem ešte pred poslednými jazdami na výlet. Vybral som si región Zlatých Moraviec, kde som v živote nebol, nie to ešte vlakom. Pokračovanie...  Diskusia: 25

Návšteva RD Nové Zámky (I.časť) Správa obsahuje fotogalériu

11.10.2005 14:00, Autor: Mayo, Dodo
Návšteva RD Nové Zámky sa plánovala už dlhšiu dobu a 8.10.2005 sa aj zrealizovala. Na začiatku celej akcie bol Dodo. Ten nie len návštevu RD navrhol ale ju aj zabezpečil s prednostom RD Nové Zámky. Počasie charakterizujúce babie leto bolo ideálnym na výlet do Nových Zámkov, ktorý sa pre väčšinu účastníkov začal na bratislavskej hlavnej stanici v rýchliku Amicus. Pokračovanie...  Diskusia: 18

Diskusia (52)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 52     Stránky: / 3    
» kasper123 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 20.9.2015 11:37
RE: ŽSR 151 : Nové Zámky - Zlaté Moravce

Vidi niekto zmysel tejto trate v sucasnosti, ked pripoje na BA rychliky su realizovane 2 prestupmi v Ulanoch a Suranoch? ... ja osobne sa ani necudujem, ze trat je vyuzivana minimom ludi...ale je otazka, co ju drzi este v prevadzke?

» RaoNVNZ Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 16.11.2011 18:13
RE: ŽSR 151 : Nové Zámky - Zlaté Moravce

Hallo vospolok, ako to momentalne vypada na 151 ?? Mame nejake novinky?? A co 141 v useku ZM - LUZ uz je sprejazdnená?? Vdaka

» vlakovak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 12.3.2010 20:15
RE: ŽSR - 151

mali by chodiť aj zrýchlené vlaky napríklad Zr Moravčam na trase zlaté moravce-vráble-uľany nad žit-šurany-nové zámky a späť a ešte Zlatnička zlaté moravce vráble uľany nad žit a piatok a nedeľu mali by chodiť aj nejaké rýchliky z ba a bb

čo sa týka Zr Moravčan by sa uplatnili aj 1x Bdgtmee 1x BDsee
čo sa týka Zr Zlatnička by sa uplatnili aj 1x Bdee 1x Beer

» Moravčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 9 704 15.12.2008 20:33
RE: ŽSR - 151

Všetko závisi na ľudoch či budú schopný a budú chcieť takéto vlaky a či bude ochota zo strany vedenia mesta usilovať sa o to aby takýto rýchlik jazdil

» Maros21 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 687 3.10.2008 21:21
RE: ŽSR - 151

Re: Moravcan: presne tak, ked uz trat 141 nám umrela v rámci osobnej dopravy, treba posilnit túto, ja si myslim, ze medzi studentmi by uplatnenie nasla....len treba chciet, a to je tu velky problem

» Moravčan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 9 704 23.9.2008 20:22
RE: ŽSR - 151

Chcelo by to na túto trať dať pár vlakov Zr Zlatňanka,ktoré by chodili v úseku ZM-Vráble-Uľany n/Žitavou tam zavesiť na R 1530 Žitava do Bratislavy v nedeľu.čo sa týka piatku viesť priame vozne na R Levičan,v Uľanoch vyvesiť a pokračovať ako Zr Zlatňanka do ZM zo zastavením len vo Vrábloch,boli by to študentské vlaky,myslím že ponuka na tento spoj by uspela len klasickou súpravou 2xB vozne

» mico Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 25 25.8.2008 10:00
RE: ŽSR - 151

jasné, že fungoval

» peterr Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 580 30.6.2008 11:06
RE: ŽSR - 151

malá otázočka...keď to tu niekto nájde...ten MOS čo chodlil podľa nového grafikonu v nedeľu večer zo ZM do šurian ako prípoj R Horehronec aj naozaj reálne fungoval?

» mico Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 25 18.1.2006 21:59
RE: ŽSR - 151

dnes som videl ako medzi Vráblami a Novou Vsou n. Ž. stojí OS 5803 na mieste kde nie je návesť ani nič.Prečo stál?Kalamita???

» Rasťo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 039 10.1.2006 22:19
RE: ŽSR - 151

Sikan,
a načo mám skúšať, aby si zo mňa skúsení zamestnanci čo to majú na starošť robili posmech a vydávali ma za blázna, skutočne to nemá žiaden zmysel. Keď si niečo kreslím, tak len pre seba, nikoho nezaujíma, že to môže viezť k zlepšeniu, preotže nikto nemá záujem o zlepšenie a takto so želznicou dopadne, arogancia a buzerácia ju samú zlikvidujú, minimálne regionálku, nevynímajúc túto trať...

» Sikan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 998 7.1.2006 10:33
RE: ŽSR - 151

Rasto, mico:

Skusajte..

K tomu prechodu.. od 1.1.2007 prejdu podla koncepcie MDPaT (vobec jej nerozumiem) pod VUC vsetky vlaky do 50 km a 1 h jazdy.. ale dostanu presnu sumu penazi, kt. hned prevedu ZSSK, resp. inemu dopravcovi v regione.. od 1.1.2009 by uz mali potom o peniazoch rozhodovat kraje same, ci ich daju na autobusy, metro alebo si z nich postavia nove sidlo a poslancom rozdaju stotisicove odmeny..

» Rasťo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 039 6.1.2006 7:20
RE: ŽSR - 151

Mico,
nejaký siaho dlhý zmysel to nemá, ale skúsiť to môžeš. Ja aj keď viem, že to význam nemá to pre vlastné potešenie robím. Keď som sa ja hodných pár mesiacov hrajkal s traťou 150 a otvorene som sa s dotyčným chlapíkom rozprával, tak nakoniec dodal, že ja mám pravdu na 70 % a on ju má tiež, takže všetko je v poriadku, tak ako je a nemiť netreba takmer nič.
Za 1,5 hodiny čo som sa s ním bavil si z môjho celého vypuntičkovaného návrhu (ukráteného od priblbých neužiteľných polôh, nové vlaky v špičke a pod pri výraznom skrátení zbytočných prestrojov) bol schopný vypísať až to, aby posunul príchod vlaku 5711 do Levíc minimálne na 7.22, aj keď verím tomu, že to aj tak nespraví a z vlaku úspečne vyženie aj posledných cestujúcich čo ním ešte cestujú, detto u vlaku 5701 (22 min pobyt v Beňadiku vyargumentoval, tým že v Kozmálovciach sa križuje 7 min).
A pánovi manažérovi želám, nech úspešne zlikviduje osobnú dopravu, lebo jedine tam stagnované a zhoršené kroky vedú...

Čo sa týka prechodu kompetencií na VÚC, nie som v tom veľmi zbehlý, ale od r.2008 by mali prejsť všetky vlaky do 50 km pod VÚC a neskôr (po r. 2010) celá regionálna doprava.

» mico Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 25 4.1.2006 21:44
RE: ŽSR - 151

tak čo, skúsim vytvoriť nejaký návrh v podobe cestovného poriadku a skúsim ho ukázať kompetentným?Máto zmysel?

Rasto: To vsetky lokalky maju prejst pod VUC?

» Rasťo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 039 4.1.2006 19:01
RE: ŽSR - 151 (152)

Sikan, ja si nemyslím, že bus a vlak sú medzi LV a ŽE zajedno (okrem ceny), keď mám ísť vlakom za 25 minút a 10 min mám šlapať, dokopy je to 35 minút, keď pôjdem busom bez šľapania, tak to mám za 50 min. Takže 10 min šľapania sa oplatí 10 min ušeteného čistého času a koruniek. Preto si myslím, že ak po prechode pod VÚC trať Levice - Štúrovo skončí, tak úsek Levice - Želiezovce určite prežije..

» Sikan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 998 3.1.2006 21:34
RE: ŽSR - 151

Autobus z centra Zeliezoviec do Levic ide 50 minut cez Zemliare, cez Turu 60 a cez Zbrojniky minimalne 65 minut.. zial na stanicu musis trochu slapat, takze ta uspora je oblasti mestskeho uradu (10-15 minut slapania skoro nulova).. iba cena je nazsia.. relativne dost velka..

» Rasťo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 039 2.1.2006 21:14
RE: ŽSR - 151

Sikan, veď práve úsek Úľany - Vráble a čo ďalej?
A čo po koordinácii s traťou Levice - Štúrovo, po prechode pod VÚC čo nás čaká?! Táto trať je extrémne rýchla, najväčší potenciál a istotne aj počet prepravených osôb je medzi Levicami a Želízom, kde však paradoxne jazdí najmenej vlakov. Inak busom LV - ŽE cca hodina, vlakom 25-26 minút, čiže cca 40 % času oproti busu....

» Sikan Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 998 2.1.2006 19:59
RE: ŽSR - 151

Ad Rasto:

Keby sa koordinovala verejna hromadna doprava, ta trat ma dobry potencial.. a je velmi rychla, ked si zoberies aka je dlha a kolko je tam zastavok.. su naozaj na husto medzi Ulanmi a Vrablami..

» mico Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 25 28.12.2005 23:39
RE: ŽSR - 151

no je to podľa mňa dosť ľudí.Napríklad podľa mňa by v pohode stačil jeden výhybkár.Veď na to, že tadiaľ prejde denne 4 osobáky a zopár nákladných vlakov by to stačilo keby sa prešiel z jednej do druhej búdky
V Moravciach nepredávajú lístky.
Smeny sú tri.A to dve ako si napísal + logicky 22:00 - 6:00
Neviem načo tam bude výpravca, keď sa nebudú križovať?!

» Rasťo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 039 28.12.2005 0:33
RE: ŽSR - 151

Mico, v Moravciach, máš zamestnancov Carga - rušňovodiči, vlakové čaty, nejaká skladníčka; potom ŽSR - výpravca, prednosta, 2xvýhybkár a ZSSK - asi len pokladníčka, ak tam je. V Moravciach je zdanlivo len tak veľa ľudí, pred marcom ich tam bolo ešte viac! Veď raz jeden rušňovodič na margo zrušenia zálohy v Moravciach povedal, že už sa tam nebude dať ani s kým porozprávať, že celá stanica bude (je) pustá ...
A k Úľanom, tam máš výpravkyne (a pár výpravcov), prednostku, výhybkárov, pokladníčku ZSSK a toť vsjo.
A mohol by si mi upresniť pracovné smeny vo Vrábľoch, je to 6.00-14.00, 14.00-22.00? A nočná smena je?
Mimochodom, pán manažér tejto trate ma presviedčal, že posledný motor nemôže ísť neskôr, lebo vo Vrábľoch nebude výpravca, no vec sa má tak, že výpravca tam už neni aj keď ide spomínaný vlak v súčasnej polohe a vlak ponúkajú Úľany do Moraviec...

» mico Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 25 22.12.2005 17:34
RE: ŽSR - 151

S tým zrušením časti trate to nie je zlé, keďže mi je do plaču keď vidím koľko je v Zlatých Moravciach personálu.Toľko asi nie je ani v Úľanoch n.ž. kadiaľ idú rýchliky!Čo sa týka priemyselného parku, to máš pravdu.Ľudia chodia vlakom do práce zo smeru Úľany, vôbec/minimum zo smeru Moravce.Spoje pre robotníkov sú vytvorené úboho!Ráno ide spoj iba do práce(keďže opačný smer po smene je až o 07:00) a z roboty o 14:29 Iné spoje pre pracovníkov na smeny nie sú.Plne súhlasím so myšlienkou že by plne stačil jeden motor

Pridaj príspevok k téme