Sieť ŽSR

ŽSR 142 : Zbehy - Radošina

TraťPrehľad tratí

O trati

Číslo trate: ŽSR - 142
Správca: Železnice Slovenskej republiky
Trasa: Zbehy - Radošina
Otvorenie trate: 26.11.1909
Rozchod: 1 435 mm  

 Koncesia pre výstavbu železnice spájajúcej Nitru s Radošinou bola udelená nariadením MO 52789/909 VII.7 firme G. Gregersen a synovia sídliacej v Budapešti. Na základe peážnych zmlúv bola medzi Nitrou a Lužiankami použitá trať štátnej železnice a medzi Lužiankami a Zbehami trať Uhorskej severozápadnej miestnej železnice, takže ako novostavba vznikol iba úsek Zbehy - Radošina s vlečkou do radošinského kameňolomu. Neskôr sa uvažovalo o predĺžení trate do Piešťan, ale pre vysoké náklady sa zámer neuskutočnil. Stavba bola v dôsledku vysokých nákladov na vyvlastnenie pozemkov a rozsiahlych zemných prác pomerne drahá - železnica s dĺžkou 24,8 km stála 2 503 000 K. Na trati s 5 stamicami, 2 nákladiskami, 3 zastávkami a 3 strážnymi stanovišťami bolo vybudovaných 73 mostov a priepustov. Zo 40 úrovňových priecestí bolo krytých závorami 6. Prevádzka bola zahájená 26.11.1909.

Trať vedie zvlnenou krajinou Nitrianskej pahorkatiny sledujúc tok potoka Radošinka a končí v Radošine na úpätí Považského Inovca. Po odchode zo stanice Zbehy míňa mechanické vchodové návestidlo s mechanickou predzvesťou a po kilometri vchádza do dopravne Čab-Sila slúžiacej najmä nákladnej doprave miestneho poľnohospodárskeho družstva, do ktorého vedie krátka vlečka. Pokračuje cez obec Čab so zastávkou do Nových Sadov, kde je dopravňa, ktorá slúžila aj na križovanie osobných vlakov. Ďalej vedie cez Malé Zálužie, okolo rybníka do Kapiniec, kde sa takisto pravidelne križovali osobné vlaky. Nasledujú zastávky Biskupová a Malé Ripňany, na začiatku Veľkých Ripnian trať križuje hlavnú cestu z Hlohovca do Topoľčian, následne vchádza do zastávky s nákladiskom. Poslednou zastávkou sú Behynce, až nakoniec po dvadsiatich kilometroch od dnešnej stanice Zbehy nasleduje koncová stanica Radošina. Kilometrovníky však udávajú vzdialenosť od stanice Lužianky, takže v Radošine nájdeme číslo 24.

Stanica v Radošine je jednou z najkrajších na slovenských lokálkach, vďaka pôsobivému umiestneniu v podhorskej dedine a veľmi peknej jednoposchodovej výpravnej budove zachovanej v pôvodnom stave, nedávno obnovenej. Zachovaná je takisto aj bývalá výhrevňa v Radošine, dnes sa však už na pôvodný účel nepoužíva a sídli v nej súkromná firma. Točňa patriaca k výhrevni bola roku 1985 použitá v múzejnej úzkorozchodnej železnici v areáli Agrokomplexu v Nitre. Pôvodné sú aj jednopodlažné výpravné budovy vo Veľkých Ripňanoch a Malých Ripňanoch, ktorých vzhľad je ale podstatne horší.

Zdroj : www.grebe.host.sk

 

Prílohy


Cestovné poriadky


PDF  » GVD 1938 leto PDF 256 kB 28.3.2009 18:02
PDF  » GVD 1941 leto PDF 324 kB 26.4.2009 17:07
PDF  » GVD 1950 leto PDF 202 kB 15.6.2010 20:11
PDF  » GVD 1958 / 1959 PDF 307 kB 25.6.2010 17:07
PDF  » GVD 1968 / 1969 PDF 350 kB 18.1.2009 16:59
PDF  » GVD 1976 / 1977 PDF 333 kB 18.1.2009 16:59
PDF  » GVD 1979 / 1980 PDF 237 kB 27.6.2010 20:23
PDF  » GVD 1982 / 1983 PDF 336 kB 3.7.2010 19:37
PDF  » GVD 1988 / 1989 PDF 276 kB 18.1.2009 16:59
PDF  » GVD 1989 / 1990 PDF 341 kB 5.7.2010 9:14
PDF  » GVD 1990 / 1991 PDF 277 kB 5.7.2010 15:15
PDF  » GVD 1995 / 1996 PDF 328 kB 16.4.2011 22:04
PDF  » GVD 1996 / 1997 PDF 408 kB 10.4.2011 13:37
PDF  » GVD 1997 / 1998 PDF 358 kB 5.6.2011 12:12
PDF  » GVD 1998 / 1999 PDF 322 kB 18.1.2009 16:59
PDF  » GVD 1999 / 2000 PDF 342 kB 16.10.2011 15:12
PDF  » GVD 2000 / 2001 PDF 415 kB 23.10.2011 19:20
PDF  » GVD 2001 / 2002 PDF 351 kB 29.5.2011 11:12


Ostatné prílohy


PDF  » TTP Zbehy - Radošina PDF 153 kB 9.1.2009 11:33
PDF  » TTP Zbehy - Radošina. 3. zmena PDF 154 kB 5.10.2009 16:29
PDF  » TTP Zbehy - Radošina. 4. zmena PDF 102 kB 15.6.2010 13:39

Objekty (12)

Km TTP Km KCP Objekt Typ
3,849 0,000 Železničná stanica  Zbehy ŽST
5,070 1,000 Zastávka  Čab-Sila Zastávka
6,724 3,000 Zastávka  Čab-Sila zastávka Zastávka
7,820 4,000 Železničná stanica  Nové Sady ŽST
10,444 7,000 Zastávka  Malé Zálužie Zastávka
11,740 8,000 Železničná stanica  Kapince ŽST
13,450 10,000 Zastávka  Biskupová Zastávka
15,031 11,000 Nákladisko / Zastávka  Malé Ripňany Nak./zast.
17,660   Priecestie  Veľké Ripňany v km 17,660 Priecestie
17,749 14,000 Železničná stanica  Veľké Ripňany ŽST
20,035 16,000 Zastávka  Behynce Zastávka
24,049 20,000 Železničná stanica  Radošina ŽST

Filmy (2)

Počet filmov: 2    

Zbehy - Radošina: 105. výročie trate

1.8.2014 10:00,   YouTube,   dĺžka: 23:32
Akcia ktorej usporiadateľom bol Klub Modrý horizont Topoľčany sa konala dňa 28-29.6. 2014 pri príležitosti 130 r. prevádzky trate Topoľčany -Veľké Bielice, ako aj 105 r. otvorenia trate Zbehy Radošina. Súčasťou podujatia bola aj táto jazda historického parného vlaku vedeného rušňom 555.3008 nazývanou "MAZUTKA" ....a toto je moje poznanie lokálnej trate č.142 do Radošiny, (tohto času mimo prevádzky). Autor: Pavol Tabak.
56%

M 131.1443 na trati Zbehy - Radošina Video v HD kvalite

17.7.2011 10:00,   » Mathulo93,   YouTube,   dĺžka: 04:01
Záznam z nostalgických jázd "Hurvínka" M 131.1443 na vedľajšej železničnej trati Zbehy - Radošina dňa 9. júla 2011. Osobná doprava na tejto železničnej trati bola zastavená k 2. 2. 2003.
89%

Články (7)

Počet: 7    

Záblesky nákladnej dopravy na trati Zbehy - Radošina

27.12.2016 8:00, Autor: Bc. Jozef Gulík
Lokálka spájajúca Zbehy a Radošinu patrí medzi tie, ktoré po roku 2003 postupne zaspali spánkom Šípkovej Ruženky a snívajú o lepšej budúcnosti. Viackrát bola na pretrase téma možného obnovenia osobnej dopravy, ale zatiaľ zostalo len pri občasných nostalgických jazdách. V decembri tohto roka sa však mohla tešiť aspoň z krátkeho oživenia nákladnej dopravy v réžii Prvej Slovenskej Železničnej (PSŽ). Pokračovanie...  Diskusia: 10

Pozvánka na jazdu parným vlakom z Topoľčian do Radošiny

30.6.2015 8:00, Autor: Klub Modrý Horizont
Stáva sa už tradíciou, že na začiatku júla znovu ožije trať Zbehy – Radošina, na ktorej je už 12 rokov zastavená pravidelná osobná doprava. Ako po minulé roky, tak aj tohto roku vypraví topoľčiansky Klub Modrý Horizont historický vlak na trase Topoľčany – Zbehy – Radošina a späť. Pokračovanie...

Oslavy výročí tratí Topoľčany - Veľké Bielice a Zbehy - Radošina

11.7.2014 8:00, Autor: Ľudovít Lacko
Prvý prázdninový víkend 28. – 29. 6. zorganizovali Topoľčiansky Klub Modrý Horizont, v spolupráci s mestom Partizánske a Mestskou umeleckou agentúrou v Partizánskom oslavy 130. výročia trate ŽSR 140 Topoľčany – Veľké Bielice a 105. výročie trate ŽSR 142 Radošina – Zbehy. Protokolárny vlak Topoľčany – Veľké Bielice bol ťahaný parným rušňom 555.3008. Pokračovanie...  Diskusia: 16

Oslavy 130. výročia trate Topoľčany - Veľké Bielice a 105. výročia trate Radošina - Zbehy

20.6.2014 8:00, Zdroj: Klub Modrý Horizont
Topoľčiansky Klub Modrý Horizont, v spolupráci s mestom Partizánske a Mestskou umeleckou agentúrou v Partizánskom si Vás dovoľujú pozvať na oslavy 130. výročia trate Topoľčany - Veľké Bielice a 105. výročia trate Radošina - Zbehy. Oslavy výročí tratí budú prebiehať v sobotu 28.6 a v nedeľu 29.6.2014. Pokračovanie...  Diskusia: 1

Vlak alebo autobus?

12.7.2011 8:00, Autor: Ing. Marko Engler
V súčasnosti sa často diskutuje o problematike riešenia súbehu dotovaných verejných autobusových a vlakových spojov. Pod zdanlivo jednoduchým výberom medzi dvoma hromadnými dopravnými prostriedkami často spomínaným iba v porovnávaní prevádzkových nákladov a súčasnou obsadenosťou sa však ukrýva celý rad problémov, ktoré vytvárajú negatíva aj pozitíva u každej z uvedených možností. Pokračovanie...  Diskusia: 88

Pozvánka na jazdy s príchuťou minulosti - Čangojazdy

28.6.2011 23:59, Autor: Alfi, Zdroj: OZ Čango
Na známost sa dáva, že blýži sa termín jázd, pri kerých Hurvajz s prívesom bude dóklanne prevetraný a zmorduvaný.Príležitost na aktyvitu takúto mimoránnu rossahom bola vólov OZ Čango a pričineným SPDŽ Púchov (nečítat španyelsky) umožnená, keréžto bandy už neznáme skalným neny sú. Pokračovanie...  Diskusia: 20

Regionálky, ich osudy a život na nich (I. časť) Správa obsahuje fotogalériu

3.6.2006 15:40, Autor: Ing. Tomáš Rotbauer
Touto sériou článkov (ešte neviem koľko ich bude) by som chcel priblížiť osudy niektorých „regionálok“. Niektoré som prešiel vlakom iné zase autom. Prvou z nich by mohla byť trať ŽSR č. 142 Zbehy – Radošina. V roku 2003, rozhodnutím Ministerstva dopravy, bola zastavená osobná doprava na niekoľkých regionálnych tratiach. Táto trať, ako väčšina regionálok, je 20 km dlhá. Pokračovanie...  Diskusia: 37

Diskusia (17)

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj príspevok s obrázkom

Počet: 17    
» patrik404 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 7.7.2017 14:36
RE: ŽSR - 142

V Radošine 3.7.2017 OsR 30268/30269 Zvolen os.st-Radošina-Vrútky

» dandovirus Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 85 27.9.2016 16:51
RE: ŽSR - 142

vraj sa to tam stavat nebude, ale mam informaciu typu JPP ze v suvislosti s vystavbou jaguaru sa sem vratia osobne vlaky

» distefano Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 30.3.2016 19:56
RE: ŽSR 142 : Zbehy - Radošina

Snad sa sem vlaky vratia v suvislosti s planovanym spracovanim 30mil. litrov mlieka rocne v Novych Sadoch a odvozom hotovych vyrobkov. Nech je tak co najskor.

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 5.12.2012 17:39
RE: ŽSR - 142

ešte pár
RE: ŽSR - 142 RE: ŽSR - 142 RE: ŽSR - 142

» pato0007 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 5.12.2012 17:37
RE: ŽSR - 142

Táto trať je pekná,škoda že tu už vlak nejazdí..tu je pár fotografií ked tu vlaky ešte jazdili.a prečo tu osobnu dopravu neobnovia to sa čudujem.
RE: ŽSR - 142 RE: ŽSR - 142 RE: ŽSR - 142

» Lyžiar Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 27.9.2012 12:51
RE: ŽSR 142 : Zbehy - Radošina

Ano, na trati chodí 1 pár Mn vlakov, ale už iba podľa potreby s príchodom 12:38 do Radošinej a odchodom 12:54. Bolo možné tu zhliadnuť 742 ale aj 751 (Mn 88710/1)

» Phantom Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 10.4.2010 14:55
RE: ŽSR 142 : Zbehy - Radošina

Túto trať poznám, bývam kúsok od Radošiny a ked som bol mladší, tak som tadiaľ chodieval do Veľkých Ripňan, a pamätám si este take male tvrdé papierove listky, ktore som si mohol aj ja sám ´štiknúť´ . Trat je to pekna a pokiaľ viem tak tadiaľ chodí jeden nákladný vlak do Radošiny pre drevo.

» Peťov Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 656 7.1.2009 21:17
RE: ŽSR - 142

Osobne si myslím, že ľudia dochádzajúci z obcí na tejto trati do Nitry by túto trať určite využívali. Mohla by tu ZSSK aspoň skúšobne obnoviť osobnú dopravu ako na trati 144 ŽSR náväznú na vlaky z/do Nitry aspoň na skúšobné obdobie. Myslím, že by sa chytila tak isto ako trať 144 ŽSR Prievidza - Nitrianske Pravno, na ktorej bola tiež 2.2.2003 zastavená osobná doprava a teraz tam jazdí 9 párov MOs za deň, z toho deviaty ide iba po Nedožery.

» peršing362-015-0 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 692 29.11.2008 15:15
RE: ŽSR - 142

tieto všetky trate by sa mali obnoviť aby tu bola lepšia doprava

» Roland Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 16 11.10.2007 20:38
RE: ŽSR - 142

velmi pekna trat, clovek si ju najviac vychutna, ked nou ide pesi. Ostatne inak sa dnes uz ani neda. Skoda ze je coraz viac zanedbana...

» Addams Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
SPRÁVCA SEKCIE
Príspevky: 6 864 8.10.2005 0:55
RE: ŽSR - 142

Ďalšie info o trati: http://www.rail.sk/arp/slovakia/history/h142.htm

» A-jeto Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 828 20.6.2005 18:50
RE: ŽSR - 142

Jirka_p
Skutocnost je asi taka,ze v stanici LUZIANKY je posun,ktory vykonava ZS Cargo a na trat sa robi hviezdicova obsluha,nielen do Radosiny,ale aj inde kde treba resp. podla potreby....
» Jirka_p Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 1 291 12.6.2005 13:48
RE: ŽSR - 142

Funguje na trati 142 pravidelná nákladní doprava? Podle GVD psán pár Mn 88710/88711 Nitra - Radošina a zpět v úseku Lužianky - Radošina pracovní dny, ale jak je to ve skutečnosti???

» brano Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 5 789 12.5.2005 9:40
RE: ŽSR - 142

Na tej tabuľke bolo práve najviac podozrivé, že na dvoch rôznych tratiach s približne rovnakou dĺžkou, počtom a obsadenosťou vlakov a úplne rovnakými hnacími vozidlami (810) vychádzali radikálne odlišné výsledky (3-5x vyššia strata v pomere k tržbám). Nevyberanie cestovného zo strany sprievodcov zasa až taký veľký vplyv podľa mňa nemalo a jeho rozsah bol tiež na rôznych tratiach približne rovnaký.

Ešte jedna poznámka k presnosti čísel v oficiálnych tabuľkách z obdobia zastavovania osobnej dopravy, aj keď priamo nesúvisiaca s traťou 142 - v ďalšej z tabuliek zo stránok MDPT sa pri tratiach TEŽ uvádzali také tržby, že po jednoduchom vydelení tržieb počtom vlakov a cestovným z toho obdobia vychádzal priemerný počet cestujúcich na jeden vlak zhruba 10-15. Každému, kto niekedy cestoval TEŽ musí byť jasné, že tieto čísla boli riadne podhodnotené a to aj v prípade, že by 80% cestujúcich išlo bez lístka...» Rasťo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 039 11.5.2005 22:10
RE: ŽSR - 142

Ufo: Veď ja práve poukazujem, na hlúposť tej tabuľky, aj keď skreslene mohla mať pravdu. Tj. bez ohľadu na objem cestujúcich, na typ HDV, čiernych pasažierov,...


» ufo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 4 935 11.5.2005 19:17
RE: ŽSR - 142

Rasto:tá tabuľka, z ktorej čerpáš náklady na jednu korunu zisku je úplna blbosť. To len manažment sa snažil vyprodukovať nejaký výsledok ich činnosti. Rozdelili celkové náklady (audiny, sedacie súpravy atď.) na jednotlivé trate. Skutočnosť však je/bola úplne iná.» Rasťo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 039 10.5.2005 18:13
RE: ŽSR - 142

Pri rušení osbnej dopravy sa brli do úvahy len náklady a úspora, ale nikoho vtedy ani len nenapodlo sa ísť do tých vlakov ani pozrieť. Trať bolo spomedzi celého SK 2.najstratovejšia s nákl.na 1 SK zisku až 22,8 SK, lenže mnoho vlakov na trati boli preplnených, ja osobne som videl zostavu 810 + 011 + 011 napratanú, čo tu jazdilo toľko ľudí. Keď sa hovorilo o zrušení aj cestujúci aj sprievodcovia priznávali, že na neobsadených zastávkach od cestujúcich nepýtali plné cestovné, ale len "úplatok" 5,10 Sk pre seba, takto bolo v preplnenom vlaku len málo oficiálnych platiacich cestujúcich a vidíme, že páni sprievodcovia si "srali do vlastného hniezda".Pridaj príspevok k téme