CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

» Návrat

Pridané: 9.12.2015 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723 Včerejší technické prezentace první lokomotivy typu EffiShunter 500 v českotřebovské provozovně společnosti se zúčastnili pozvaní představitelé státních i soukromých železničních dopravců a provozovatelů vleček z České republiky, Slovenska a Srbska. Pozváno bylo také několik zástupců především na dopravu specializovaných médií, včetně internetového magazínu VLAKY.NET.

 

 

 

 

Hned v úvodu je třeba dodat, že mezi těmi zákazníky potenciálními byl přinejmenším jeden skutečný. Prototypová lokomotiva 723.701-9 byla postavena na zakázku Třineckých železáren, jak jsme se už před nedávnem mohli dočíst na Stránkách přátel železnic. Z odkázané aktuality jsme se mohli s předstihem dovědět o technickém řešení nového stroje a seznámit se s jeho základními parametry. V závěru textu je uvedeno i několik dat, týkajících se výrobního dokončení lokomotivy a jejích následných zkoušek. A kdo pátral na internetu po dalších informacích, našel její fotografii z Cerhenic a popřípadě i video natočené o něco dříve ve Svitavách:


723.701-9 při zkušební jízdě dne 13.11.2015 © Honza 87 dieselch

Podle rozeslané pozvánky měla akce vypuknout úderem hodiny desáté, ale (jak už to u nás bývá zvykem a mnozí na to spoléhají) ve skutečnosti se tak stalo o „akademickou“ čtvrthodinku později. Toho času bylo možno využít k přátelským hovorům i drobnému občerstvení. Poté před usazené hosty předstoupili Josef Gulyás, obchodní ředitel pro střední Evropu a Ing. Jaroslav Plhák, vedoucí obchodního oddělení střední Evropa, aby je uvítali a představili jim tým pracovníků úseku obchodu a marketingu, který prezentaci připravil. Pak byl upřesněn program prezentace a rozvinula se její teoretická část, zaměřená zprvu na rozvoj firmy CZ LOKO.


Obchodní ředitel Josef Gulyás přibližuje hostům CZ LOKO, a.s. © PhDr. Zbyněk Zlinský

Vzhledem k tomu, že této problematice jsme se na tomto místě v minulosti hojně věnovali (viz Súvisiace odkazy pod tímto článkem) a v našich Krátkych správach soustavně zveřejňujeme jednotlivá čísla firemního časopisu pod hlavičkou Co nového v CZ LOKO, nemusíme zde informace na dané téma reprodukovat a stačí odkázat na snímky doprovodné optické prezentace v připojené galerii. A snad jen doplnit zmínku o tom, čeho si povšimla jiná média – že společnost CZ LOKO právě otevřela ve své letohradské provozovně laserové centrum a že připravuje další nábor pracovníků, což nepochybně svědčí o jejím pokračujícím zdárném rozvoji.


Investice CZ LOKO, a.s. do budoucna © PhDr. Zbyněk Zlinský

V závěru svého vystoupení se ředitel Gulyás zaměřil na výrobní program společnosti a jeho novou filozofii. Vzhledem k tomu, že schvalování lokomotiv v Evropě (na rozdíl od jiných končin světa) je administrativně a zejména finančně neúměrně náročné, volí CZ LOKO cestu omezeného portfolia produktů a jejich maximální unifikace. (Z tohoto pohledu ani výše použité slovo „prototyp“ v souvislosti se strojem 723.701-9 není zcela oprávněné.) Už není možné dodávat zákazníkům v podstatě individuální rekonstrukce nebo novostavby lokomotiv, jako tomu bylo v minulosti – takto pořízené stroje by se v provozu nezaplatily.


794.001-8 z rodiny EffiShunter, jež byla exponátem Czech Raildays 2015,
v České Třebové; zdroj: CZ LOKO

Od těchto věcí obecných přešel ke konkrétní lokomotivě nové řady Ing. Jaroslav Plhák, jehož obrazová prezentace je zachycena opět v připojené galerii fotografií. Nejprve ozřejmil hlavní cíle projektu této posunovací lokomotivy, jimiž jsou zvýšení spolehlivosti, výrazná úspora nákladů na údržbu, výrazná úspora nákladů na provoz, unifikace (nový stroj má v nabídce CZ LOKO nahradit dříve produkované řady 740.3, 724.6, 724.7 a 724.8), ekologický provoz, vysoký komfort a bezpečnost obsluhy a konečně přiměřeně široká volitelná výbava. Základní informace o řadě 723 jsou shrnuty v katalogovém listu, který dostal každý účastník:


Katalogový list lokomotivy řady 723/EffiShunter 500 (kliknutí do náhledu jej
otevře ve formátu PDF)

Ing. Plhák je nicméně přednesl také a pak přešel k jednotlivým konstrukčním celkům. Zde opět odkáži na příslušné strany obrazové prezentace, jak jsou k vidění v galerii fotografií a zmíním se jen o jedné věci, která z nich zřejmá není. Lokomotiva 723.701-9 vznikla komplexní modernizací stroje řady 740, z níž byl použit hlavní rám a podvozky, ovšem patřičně upravené. Českotřebovská lokomotivka však svého EffiShuntera 500 (jakož i další stroje) může dodat jako kompletní novostavbu, protože zmíněné komponenty dokáže sama vyrobit. Je tedy na tom kterém zákazníkovi, jaké z těchto dvou možností dá při objednávce přednost.


Ing. Jaroslav Plhák představuje lokomotivu řady 723 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Po části teoretické následovala praktická – účastníci setkání byli pozváni na prohlídku závodu a zkušební jízdu novou lokomotivou. Pro tento účel se měli rozdělit do dvou skupin, jež by se v těchto bodech programu vystřídaly. Pisatel těchto řádků zvolil nejprve lokomotivu – a pak o exkurzi přišel. Ale konec konců to mohl být jen určitý bonus k hlavní náplni jeho reportérské mise. EffiShunter 500 bohužel nepřivítal své obdivovatele v nejlepším rozpoložení, aspoň tedy po stránce dokumentační. Kloudnému snímku totiž bránila auta elektrikářské firmy, která pracuje v přilehlé hale. Až později se hostitelům podařilo tento nedostatek napravit.


První pohled na stroj 723.701-9 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ne každý však toužil po pouhém snímku nové lokomotivy, i když málo kdo si alespoň jeden nepořídil. Hlavním zájmem skoro všech bylo se na ní svézt a popřípadě (podle zájmu a schopností) si její řízení vyzkoušet. Za tím účelem stroj opakovaně vyjížděl z brány závodu a pojížděl po vyhrazené trase v kolejišti přilehlé železniční stanice. I když je kabina stroje prostorná, přece jen pojala jen velice omezený počet zájemců, takže těch jízd muselo být poměrně hodně. Což samozřejmě umožňovalo hostům fotograficky zaměřeným pořídit snímky EffiShuntera 500 v různých místech a odlišných situacích. Jen zachmuřené nebe tomu konání nepřálo.


EffiShunter 500 ve staničním kolejišti © PhDr. Zbyněk Zlinský

Při jízdě pán a vládce lokomotivy neskrblil informacemi o tom, jak dodavatel dbá na to, aby s ní byli odběratelé co nejvíce spokojeni. Nezbytnou se ukazuje vzájemná výměna informací mezi uživateli a výrobcem – třeba i v takové věci, jaké tlačítko houkačky vyhovuje či nevyhovuje strojvedoucím. Praxe také ukazuje, že zákazníci už nechtějí lokomotivy nabité všemi možnými technickými vymoženostmi; preferují jen ty, které jsou pro jejich potřeby nezbytné. Proto je velkou výhodou pro obě strany široká volitelná výbava lokomotiv. Což samozřejmě neznamená, že vozidlo s výbavou pouze základní nesplní své poslání, to zajišťují příslušné normy.


Práce strojvedoucího na posunovací mašině vypadala kdysi jinak
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Posledním bodem programu pak byl oběd, podávaný sice v poněkud spartánských podmínkách, ale jinak hodný svého jména. A pak už zbýval čas na nějaké ty neformální rozhovory, ale i na jednání formální – pokud se někdo z oněch potenciálních zákazníků, jak jejich hostitelé v úvodu nahlas zadoufali, rozhodl pro alespoň předběžnou objednávku lokomotivy právě představeného nového typu. Takový postup si však mohou dovolit jen subjekty soukromé, zástupci skupiny ČD, ZSSK či ZSSK Cargo, kteří byli také přítomni, jsou vázáni povinností vypisovat výběrová řízení a konkrétní mašinu si nemohou prostě vybrat, byť by byla sebelepší.


Ať se lokomotiva 723.701-9 úspěšná a má mnoho následovnic!
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Prameny a odkazy:

  1. CZ LOKO, a.s. - oficiální stránky
  2. Co nového v CZ LOKO - firemní zpravodaj v archivu VLAKY.NET
  3. Kategorie: Lokomotivy CZ LOKO – Wikipedie
  4. Nové lokomotivy CZ LOKO (formát PDF)
  5. Caterpillar – Wikipedie
  6. Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o. - oficiální stránky
  7. Lokomotivy řady 740, 742 na SPŽ
  8. Lokomotiva 723.701 pro Třinecké železárny na SPŽ
  9. Lokomotiva řady EffiShunter 500 - katalogový list ve formátu PDF
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Lokomotiva 723.701-9 pro Třinecké železárny © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 90     Stránky: / 3        

Foto 08.12.2015 - Česká Třebová: Ing. Jan Perner, jeho ...

Foto 08.12.2015 - Česká Třebová: informační panel před ...

Foto 08.12.2015 - Česká Třebová: podchod pod kolejištěm ...

Foto 08.12.2015 - Česká Třebová: schody k vrátnici CZ L ...

Foto 08.12.2015 - Česká Třebová: vrátnice CZ LOKO © PhD ...

Foto 08.12.2015 - CZ LOKO Česká Třebová: vchod ke školi ...

Foto 08.12.2015 - CZ LOKO Česká Třebová: vchod do školi ...

Foto 08.12.2015 - CZ LOKO Česká Třebová: hosté se scház ...

Foto 08.12.2015 - CZ LOKO Česká Třebová: hosté se scház ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 12         Výpis:    
» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 734 9.12.2015 16:10
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: škoda že nie su aj nejaké foto spod kapoty

Na to bohužel nebyly podmínky. Kdysi jsme byli zváni do CZ LOKO mnohem častěji a v tom případě bych měl třeba nějaký ten snímek i této lokomotivy rozestavěné. Snad na to ještě dojde ...

A děkuji za pochvalu.

» 350001-4 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 956 9.12.2015 14:36
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

chválim Zbyňka za reportáž,len škoda že nie su aj nejaké foto spod kapoty

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 718 9.12.2015 14:00
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

Igi: Takže dobre si pamätám, že s tou CZ LOKO to má niečo spoločné.

» Igi Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 12 065 9.12.2015 13:56
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

Bufalo: Čo viem, tak to skladala ŽOS ZVOLEN z komponentov CZ LOKO. Na jednej z nich už musel byť menený plech kabíny, kvôli silnej korózii.

» Bufalo Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 1 718 9.12.2015 13:03
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

Pekná mašinka. Aj v košických železiarňach (U. S. Steel Košice) majú zrekonštruované 740 ky. Prečíslované na 724. Nerobili tie rekonštrukcie náhodou tiež v Českej Třebovej? Na tých našich myslím? Igi by to mal vedieť.
RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723 RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723 RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

» hoch Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 96 9.12.2015 12:25
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

Asi tento http://www.zelpage.cz/razeni/16/vlaky/cd-77

Howgh...

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 734 9.12.2015 9:54
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ... není osobní souprava!

Ale je, vždyť (až na ta okna, která jsou tónovaná a na záběru nejsou moc vidět) popisuješ sedmivozovou soupravu railjet s lokomotivou v čele a řídicím vozem na konci.

Sice jsem k tomu nevítanému odbočení od tématu přispěl také, ale už bychom se mohli vrátit na správnou kolej. Posunovací, vlečkovou ...

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 798 9.12.2015 9:46
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

To, co tam projede v 2:48 - 3:00 přece není osobní souprava! Má to asi 7 vozů, mnohem kratších než jsou osobní -m-, nemá to okénka (že by byla zabarvená jak u některých MHD???) a lokomotiva je oboučelní.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 734 9.12.2015 9:39
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: rakouský RailJet

No jo, já jsem při zběžném pohledu ještě nerozlepenýma očima Maxipsovi naletěl - jako nákladní vagóny to z toho úhlu jen vypadá.

» hoch Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 96 9.12.2015 9:36
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: CZ LOKO, a.s. předvedla potenciálním zákazníkům lokomotivu řady 723

maxipes: Jedinná souprava, která na tom videu je je rakouský RailJet, který tam projede.

nasledujúce príspevky »