Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

» Návrat

Pridané: 16.1.2014 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480 Tato řada je mezi ostatními vozidly, s nimiž se setkáváme v pravidelné osobní dopravě na českých a moravských kolejích, pozoruhodně výjimečná. A to nejen nápadným zjevem, ale také původem, technickým provedením a zejména bytostným sepjetím se svým provozovatelem. Ten na ní založil vlastní existenci, spojenou s jejím proklamovaným posláním - přilákat na železnici nové cestující.

 
 
 
 
 
 
 
Mediální předvěstí nové řady se stala zpráva z 25.10.2010, v jejímž úvodu se pravilo: Českým drahám roste na trati z Prahy do Ostravy další konkurent, společnost Rapid Expres. Ta je vedle Student Agency druhým dopravcem, jenž si troufá soutěžit s pendolinem Českých drah. Podle dostupných informací už Rapid Expres nakoupil pět osobních vlaků od švýcarské společnosti Stadler, jezdit chce v pravidelných dvouhodinových intervalech od prosince 2012. Mezi tím rodící se nový soukromý železniční dopravce změnil (ostatně nikoliv poprvé) název a zrodila se firma LEO Express a.s., novým jménem odkazující přímo na svého majitele a šéfa.
 

Leoš Novotný a jeho sen (ZC VUZ Velim, 24.5.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
VLAKY.NET proces zrodu nového železničního dopravce (založený na penězích a zkušenostech získaných v oboru naprosto odlišném) sledovaly od samého počátku, nejprve jen v rubrice Krátke dopravné správy, pak také formou vlastních článků (najdete je na této stránce dole pod hlavičkou Súvisiace odkazy), z nichž první vyšel dne 7.3.2012, aby upozornil na skutečnost, že na koleje SŽDC pomalu, ale jistě vstupuje další uchazeč o přízeň cestující veřejnosti na lukrativní lince mezi jedinými dvěma milionovými aglomeracemi České republiky - Prahou a Ostravskem. Ten přehledně shrnuje širší okolnosti zrodu řady 480, k níž už tak můžeme přejít.
 

Nechtěný autoportrét autora při dokumentaci úplného označení jednotky 480.001-7
(ZC VUZ Velim, 24.5.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Vývoj a výroba
 
Leoš Novotný při realizaci projektu rychlého, komfortního a (podle jeho vlastních slov) „zábavného“ spojení Ostravska s Prahou vsadil na osvědčené vozidlo, byť primárně určené pro dopravu regionální. Elektrická jednotka FLIRT (Fast Light Innovative Regional Train čili „rychlý lehký novátorský regionální vlak“) je produktem švýcarské firmy Stadler Rail AG a její provozní dějiny se začaly psát dne 4.6.2004, kdy byla předána první z nich Švýcarským spolkovým drahám. Šlo o jednotku řady RABe 523 pro městskou dráhu kantonu Zug (Stadtbahn Zug). Do listopadu roku 2011 bylo vyrobeno už 700 FLIRTů pro množství dopravců a v rozmanitém provedení. pro
 

Výrobce nabízí jednotky FLIRT v pěti základních variantách a délce od 42,066 do 106,278 m;
zdroj: Stadler Rail
 
Jednu z částečně započítaných zakázek tvořila také dodávka 24 pětivozových jednotek typu Short Regional pro Norské státní dráhy, určených k provozu na spojích s jízdní dobou až tříhodinovou a k tomuto účelu také příslušně upravených, jak se můžeme dovědět z firemního prospektu. Takové úpravy však páně Novotného záměrům nestačily a s výrobcem se dohodl na zásahu do konstrukce nabízených vozidel, který byl natolik zásadní, že soupravu Flirt LEO Expressu představí výrobce jako absolutní novinku rodiny Flirt na nejbližším nejprestižnějším evropském veletrhu železniční techniky Innotrans v Berlíně, uváděla dobová zpráva.
 

Nápadným znakem FLIRTů pro LEO Express je nižší počet dveří, prostřední vůz nemá dokonce
žádné (ZC VUZ Velim, 24.5.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Odkázaný článek zavedl své čtenáře do sídla firmy Stadler ve švýcarském Bussnangu, kde se rodily vozové skříně a další hlavní komponenty budoucích jednotek řady 480. Jejich konečná montáž však probíhala v závodě Stadler Polska Sp. z o.o. Siedlce. Tam také Leoš Novotný dne 3.2.2012 převzal první dokončenou jednotku a prohlásil přitom: Už teď se velmi těším, až s touto super moderní soupravou vyjedeme na koleje. Zákazníkům nabídneme velmi kvalitní a spolehlivé služby, které v České republice dosud nemohli využít a které jsme zatím znali jen ze zemí západní Evropy. Tedy alespoň podle tiskové zprávy, která k tomu kroku byla vydána.
 

Jednotka 480.001-7 při svém přebírání dne 3.2.2012 v montážní hale Stadler Polska Sp. z o.o.
 Siedlce; zdroj: LEO Express
 
Výroba tak neprobíhala podle původní smlouvy, která stanovila, že první vozidlo má být dodáno už v listopadu 2011. Finanční stránku projektu, alespoň v hrubých obrysech, objasňuje Wikipedie: Celková cena těchto pěti souprav je přes 1,5 miliardy korun. Na sedačku připadá 1,26 milionu korun, zatímco v pendolinu řady 680 Českých drah 1,9 milionu. Akvizice je financována přes Credit Suisse, která uspěla v soutěži kvůli nižším úrokům, návratnost má být mezi sedmi a deseti lety. První jednotka po úvodních zkouškách v Polsku dorazila do České republiky dne 22.5.2012 a o dva dny později byla (za účasti našich reportérů) představena v Cerhenicích.
 

Přední čelo 480.001-7 při prezentaci (ZC VUZ Velim, 24.5.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Druhá jednotka byla převzata v polovině května 2012, jak dopravce sdělil médiím prostřednictvím tiskové zprávy. Tak také předjímá dodávky zbylých tří vozidel: Zbylé tři soupravy určené pro trasu Praha - Pardubice - Olomouc - Ostrava - Bohumín získá společnost LEO Express postupně do konce letošního roku tak, aby v prosinci s novým jízdním řádem mohla vyrazit v plném rozsahu šestnácti spojů denně. První část oné předpovědi se naplnila, druhá však nikoliv, ale to už je záležitost spadají do kapitolky o provozu jednotek řady 480. Než k ní dojdeme, podívejme se na jejich celkové uspořádání a konstrukční řešení základních celků.
 

Schéma elektrické jednotky řady 480; zdroj: LEO Express
Popis
 
Z předchozího plyne, že pětivozová (přesněji pětičlánková) jednotka řady 480 je určena pro rychlou dálkovou dopravu; její uspořádání z hlediska užitných vlastností ukazuje předchozí obrázek. Skříně koncových článků jsou blíže čelům uloženy na dvounápravových hnacích podvozcích s průměrem kol 870 mm, ostatní podvozky jsou běžné, systému Jakobs a s koly o průměru 750 mm, přičemž mají oba typy podvozků rozvor 2 700 mm. Toto uspořádání umožnilo dosáhnout 90 % podílu nízké podlahy ve výši 780 mm nad temenem kolejnice (TK), narušené jen v místě mezivozových přechodů (850 mm) a nad hnacími podvozky (1 120 mm nad TK).
 

Typový výkres pětivozové elektrické jednotky FLIRT řady 480 společnosti LEO Express, a.s.;
zdroj: Stadler Bussnang AG
 
Vozové skříně jsou lehké konstrukce, vyrobené z hliníku, hnací vozy mají lepená plastová čela. Lepená jsou i neotvíratelná okna v prostorech pro cestující. Počet nástupních dveří jednotného provedení a s výsuvným schůdkem byl minimalizován na dvojici v každém voze, s výjimkou středního, který nemá žádné. Jistou zvláštností je skutečnost, že interiér prostorů pro cestující je volně průchozí, bez vnitřních dveří. Jednotlivé články jednotky jsou mezi sebou spojeny sférickými klouby, její čela jsou opatřena automatickými spřáhly Scharfenberg typu 10, umožňujícími spřažení dvou (víc řídicí systém nedovoluje) vozidel pro vícečlenné řízení.
 

Spřáhlo doplňují ochranné nárazníky a ve výbavě jednotky je i adaptér pro spřažení
se šroubovkou (Bohumín, 15.10.2012) © Karel Furiš
 
Elektrická výzbroj jednotky pro napájecí systém 3 kV DC je na bázi vodou chlazených IGBT trakčních měničů a asynchronních trakčních motorů. Vlakový řídicí systém je SELECTRON se sběrnicí s rozhraním CANopen a s příslušným diagnostickým systémem, můžeme se dočíst v poměrně podrobném prospektu dopravce. K tomu dodejme, že proud pro čtyři asynchronní trakční motory o trvalém výkonu po 500 kW vozidlo odebírá z troleje pomocí dvou polopatnografů, jeho maximální výkon činí 2 600 kW a je konstruováno pro rychlost 190 km/h, zatímco jeho maximální rychlost cestovní je 160 km/h. Tyto údaje ostatně zahrnuje také přehledná tabulka:.
 
Základní technické údaje
označení
480
označení tovární
FLIRT LEO Express
rozchod
1 435 mm
napájecí systém
3 kVss
počet vozů
5
uspořádání dvojkolí
Bo'2'2'2'2'Bo'
max. výkon na obvodu kol
2 600 kW
maximální tažná síla
200 kN
max. cestovní rychlost
160 km/h
max. konstrukční rychlost
190 km/h
míst k sezení
- celkem
- třída Premium (1+)
- třída Business (1)
- třída Economy (2)
 
237
6
19
208 + 4 sklápěcí
míst pro kočárky
5
míst pro invalidní vozíky
2
WC pro vozíčkáře
1
WC standardní
2
hmotnost ve službě prázdná
150 t
hmotnost ve službě obsazená
176 t
délka přes spřáhla
90 178 mm
výrobce
Stadler Rail AG
roky výroby
2012
počet kusů
5

Z ní a výše uvedeného typového výkresu je v podstatě zřejmé také vnitřní uspořádání a vybavení vozidla, přesto jeho některé prvky zvýrazníme. Celý interiér jednotky je klimatizován a osvětlen bez možnosti lokální regulace. Sedadla všech tří tříd dodala firma Borcad, kterou jsme v této souvislosti už reportážně navštívili. K pohodlí a spokojenosti cestujících má přispět nejen palubní catering (zajišťovaný z „kuchyněk“ v hlavových vozech), ale rovněž pokrytí internetovou sítí WLAN s technologií Nomad. Je pamatováno také na přepravu imobilních cestujících, jimž je určena jedna z celkem tří toalet a poblíž ní se nacházející místa pro invalidní vozíky.


Nástup vozíčkářů do vozu C usnadňuje jednoduchá rampa (Ostrava hl.n., 23.10.2012)
© Karel Furiš

Na téma popisu elektrické jednotky řady 480 by se dalo jistě napsat ještě mnohé, ale text by pak byl příliš rozsáhlý, aniž by se navíc ubránil opakování všeho toho, co je zřejmé ze zdrojů uvedených přímo v něm či na jeho konci. Proto na ně čtenáře, kteří touží po technických podrobnostech, odkazuji. A přidávám ještě prospekt výrobce, který je k dispozici v jazyce anglickém nebo německém. A pokud někoho takto zpřístupněné informace neuspokojí, vždy je tady možnost dále je rozvést v diskusi. Nyní přenesme svou pozornost k provozu této řady vozidel, jenž sice zatím netrvá dlouho, ale není prost rozmanitých zajímavých událostí a zvratů.
 

Strojvedoucí při prezentační jízdě jednotky 480.001-7 (ZC VUZ Velim, 24.5.2012)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Provoz
 
Při první prezentaci LEO FLIRTu sršel Leoš Novotný, pokud jde o zahájení provozu svých vlaků, optimismem: První vlak LEO Express absolvuje v následujících týdnech nezbytné testy na zkušebním okruhu u Velimi. (...) Po úspěšném absolvování všech těchto testů nutných ke schválení vozidla pro provoz na českých kolejích souprava zkušebně vyrazí na běžnou trasu. Provoz v plném rozsahu, tedy s pěti vlaky a šestnácti spoji denně, LEO Express zahájí s nabytím platnosti nového jízdního řádu v prosinci letošního roku, uváděla příslušná tisková zpráva. A později zahrnoval média tiskovými zprávami o každém zdařilém postupu projektu.
 

Jednotka 480.003-3 jako exponát veletrhu InnoTrans (Berlin, 18.9.2012); zdroj: LEO Express
 
Tak jsme se začátkem října 2012 dověděli o příjezdu třetí a o týden později i čtvrté jednotky, o úspěšném náboru stewardů či završené přípravě strojvedoucích. 11. října další tisková zpráva zvěstovala: Nové soupravy společnosti LEO Express obdržely od Drážního úřadu povolení ke zkušebnímu provozu. V praxi to znamená, že moderní švýcarské vlaky LEO Express již mohou testovat „reálnou“ trasu mezi Prahou a Ostravou, zatím bez cestujících. Stále platí, že dopravu s cestujícími v plném provozu se šestnácti spoji denně zahájí LEO Express s novým jízdním řádem od 9. 12. 2012. Následovala první zkušební jízda, odstartovaná samotným šéfem firmy.
 

Leoš Novotný a jednotka 480.002-5 před první jízdou do Bohumína (Praha hl.n., 15.10.2012)
© LEO Express
 
Ta samozřejmě neunikla naší pozornosti (stejně jako následná statická prezentace v Ostravě a Olomouci) a na tomto základě vznikl poměrně optimisticky laděný článek, těsně následovaný horkou aktualitou o připraveném předčasném provozu s cestujícími, k jehož startu mělo dojít dne 7. listopadu 2012. Prvnímu placenému spoji měl předcházet speciální vlak pro pozvané, mezi nimiž byli i zástupci redakce VLAKY.NET, aby své zážitky zprostředkovali formou reportáže. Jenže tak napsána být nemohla, neboť z akce na poslední chvíli sešlo. Nikoliv však z původního záměru: Provoz s cestujícími zahájíme po předložení chybějící dokumentace. Nadále platí, že LEO Express vyjede v předstihu k původně plánovanému termínu 9.12.2012, pravil k tomu Leoš Novotný - alespoň podle stručné tiskové zprávy
 

Jednotka 480.002-5 uhání k Ostravě ještě bez cestujících (Česká Třebová, 26.10.2012)
© Pavel Stejskal
 
K celé záležitosti dopravce následně vydal obsáhlejší prohlášení, objasňující její příčinu. Pozdější zvěst už byla opět laděna pozitivně: Již v úterý 13. 11. 2012 sveze nový železniční dopravce LEO Express první cestující na trase mezi Prahou a Ostravou. Pilotní provoz bude na základě rozhodnutí Drážního úřadu probíhat od 13. 11. do 16. 11. 2012. V pátek 9. 11. 2012 LEO Express ve spolupráci s dodavatelskou firmou Stadler doložil Drážnímu úřadu poslední dokumenty nezbytné k zahájení pilotního provozu. Po pilotním provozu bude probíhat finální fáze schvalovacího procesu. LEO Express tedy svezl své první cestující v předstihu, ale až na druhý pokus.
 

480.002-5 odjíždí jako IC 1353 Praha hl.n. - Ostrava hl.n. (Pardubice hl.n., 13.11.2012)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A pilotní provoz s cestujícími nebyl podle původního oznámení jen krátkodobý, ale pokračoval i po 16. listopadu až do posledního dne platnosti stávajícího grafikonu vlakové dopravy (GVD), v podobě čtyř spojů denně. S příchodem GVD nového však nedošlo k naplnění původně připraveného jízdního řádu, ale jezdilo se podle redukovaného dočasného, což bylo avizováno už s předstihem, v rámci brífinku k zahájení prodeje jízdních dokladů, o němž jsme zde informovali. V první den platnosti nového GVD byla redukce stručně zdůvodněna v tiskovém sdělení: Jakmile budou připraveny další tři jednotky, počet spojů se rozšíří na celkových 16 denně.
 

Všech pět jednotek řady 480 se setkalo na kolejích ZC VUZ v Cerhenicích © Mgr. Jiří Střecha
 
Tím „připravením“ je myšleno odstranění závad, které se na vozidlech projevily v počátcích provozu a později byly umocněny jeho zimními podmínkami. Vlaky mají problémy s vytápěním, zavíráním dveří a s fungováním bezdrátového internetu, uváděla dobová zpráva. A pokračovala: firma zatím bude využívat pouze první dvě soupravy a další bezporuchový vlak jako případnou zálohu, na zbylých bude vychytávat chyby. Všech šestnáct denních spojů chce firma uvést do provozu ještě do konce letošního roku. Ten záměr však opět nevyšel a plný provoz černozlatých vlaků byl zahájen až 18. ledna 2013, už vskutku s původně slibovanými 16 spoji denně.
 

Nálada ve spoji LE 1355 Praha - Bohumín (úsek Olomouc hl.n. - Ostrava-Svinov, 9.2.2013)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Popisované období krušných začátků provozního nasazení jednotek řady 480 jsme zachytili také reportážně, prostřednictvím absolvování jedné cesty ještě za omezeného provozu a druhé už během provozu plného. Jakých poznatků a zkušeností jsme přitom nabyli, to zde opakovat nebudu, ale zmíním o hodnocení jiných. Níže uvedený článek v Železničním magazínu 5/2013 uvádí, že zatímco strojvedoucí jsou s vozidly maximálně spokojeni, od cestujících jsou slyšet i výtky. Kritizují absenci oddílových dveří, malý prostor u sedadel 2. třídy, příliš ostré osvětlení, problematickou kvalitu internetového připojení i nedokonalosti informačního systému.
 

Informační systém ve vlaku LE 1360 Bohumín - Praha se zjevně zbláznil (úsek Ostrava-Svinov
- Olomouc hl.n., 9.2.2013) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ale vraťme se k organizaci provozu. Už v březnu 2013 byly spoje ve špičkách vytíženy natolik, že dopravce na ně začal nasazovat zdvojené soupravy, jak počátkem dubna sdělil médiím. A neopomněl se přitom pochválit rychlostí svého startu: Zatímco LEO Expressu trvalo dva měsíce, aby se vypořádal s nástrahami spuštění, RegioJet i Pendolino potřebovali téměř rok, aby uvedli všechny své soupravy do plného provozu. Od 23. dubna prodloužil své dopravní rameno za Bohumín: LEO Express vychází vstříc poptávce cestujících z Karviné a okolního regionu. Od dnešního rána jsou novými zastávkami Karviná a Dětmarovice, psala tisková zpráva.
 

Trasy spojů společnosti LEO Express v období platnosti GVD 2013/2014; zdroj: www.le.cz
 
Pozdější informace už tak pozitivní nebyly a v médiích se začaly objevovat zvěsti o ekonomických problémech firmy. Ty však ponechejme stranou a podívejme se jen na způsob, jak se z nich LEO Express snaží vybřednout pomocí částečného přetrasování svých spojů, které avizoval v půli října minulého roku: V novém jízdním řádu bude LEO Express jako jediný ze tří hlavních dopravců na trase Praha-Ostrava zastavovat v Přerově. Přidáním Přerova a zrušením Pardubic se z LEO Express stává „Moravský Express“, který nabere své cestující na Moravě a z Olomouce pojede bez zastavení až do Prahy. Jízdní řád 2013/2014 vypadá takto:
 

Jízdní řád společnosti LEO Express na období 2013/2014; zdroj: www.le.cz
 
Závěrem je třeba uvést, že celá flotila soukromého dopravce našla útočiště na půdě dopravce státního, v areálu provozní jednotky Bohumín depa kolejových vozidel Olomouc. To ovšem Leoši Novotnému nebrání občas tak nějak jančurovsky zaútočit na České dráhy, s jejichž představiteli v době prvopočátků realizace svého projektu vycházel zjevně dobře. Jak se bude ona nepříliš blahá konkurence na hlavním tahu mezi Prahou a Ostravskem vyvíjet dál, to ukáže až další běh času. Ten ostatně také vynese ortel nad samotnými jednotkami řady 480, na jejichž celkové zhodnocení, je ještě příliš brzy. Zatím jim můžeme jen popřát, aby bylo kladné.
 

480.005-8 jako LE 1358 Bohumín – Praha (úsek Zábřeh na Moravě – Hoštejn, 5.8.2013)
© Pavel Stejskal
 
Prameny a odkazy: 
 1. Elektrická jednotka 480 – Wikipedie
 2. Elektrická motorová jednotka STADLER FLIRT EMU 480 dopravce LEO EXPRESS, in Dráha 9/2013
 3. Jednotky řady 480 pro LEO Express, Ing. J.Pernička, in Železniční magazín 5/2013
 4. Malý atlas lokomotiv 2013, Gradis Bohemia, Praha 2012
 5. Stadler Flirt – Wikipedia (německy)
 6. Stadler FLIRT - Wikipedia, the free encyclopedia (anglicky)
 7. První LEO FLIRT před dokončením, Ing. J.Pernička, in Železniční magazín 1/2012
 8. První elektrická jednotka řady 480 pro Leo Express již v Česku
 9. Přehršel novinek z produkce firmy Stadler, Ing. P.Kadeřávek, in Železniční magazín 4/2012
 10. Stadler Rail – Wikipedia (německy)
 11. Stadler Rail – Wikipedia, wolna encyklopedia
 12. Stadler Rail AG – oficiální stránky (polsky)
 13. LEO Express - Wikipedie
 14. LEO Express – oficiální stránky
 15. Projekty soukromých vlaků
 16. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: 480.001-7 se dne 24.5.2012 po Velkém zkušebním okruhu VUZ blíží k nadjezdu u Vrbové Lhoty
© PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 210     Stránky: / 7        

Foto 22.05.2012 - Ústí nad Orlicí: 480.001-7 při cestě ...

Foto 24.05.2012 - ZC VUZ Velim: 480.001-7 se přijíždí p ...

Foto 24.05.2012 - ZC VUZ Velim: Leoš Novotný křtí 480.0 ...

Foto 24.05.2012 - ZC VUZ Velim: pátý (hnací) vůz jednot ...

Foto 24.05.2012 - ZC VUZ Velim: čtvrtý (nehnací) vůz je ...

Foto 24.05.2012 - ZC VUZ Velim: třetí (nehnací) vůz jed ...

Foto 24.05.2012 - ZC VUZ Velim: druhý (nehnací) vůz jed ...

Foto 24.05.2012 - ZC VUZ Velim: první (hnací) vůz jedno ...

Foto 24.05.2012 - ZC VUZ Velim: čelní část pátého vozu ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 70     Stránky: / 4     Výpis:    
» Zelená Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 2 263 20.5.2014 8:39
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

azetdak, skutečně má auto každý? Může si to každý finančně dovolit? Hodně lidí ho němá. A skutečně má každý řidičák? To nevím, ale pak se nedivím, že je na cestách tolik závažných nehod s tragickými důsledky a silničních pirátů. Mne (naštěstí) v 18 létech z jistých důvodů nepustili si udělat tehdy řidičák za velmi levný peníz a dnes jsem tomu možná i rád, možná jen díky tomu žiji. Stejně bych na auto neměl. A do nedávna bych ho ani teoreticky vůbec nepotřeboval. Vlakem se dalo dostat všude v kteroukoliv dobu. Dnes už je to horší, do mnoha míst se nedostanu ráno nebo naopak zpět večer, takže akčbí rádius se silně snížil, ale ani tak bych auto nechtěl, i když ten řidičák bych si dnes po 35 létech už mohl udělat, ale nechci, stejně na něj finančně nemám ani na auto.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 22.1.2014 19:23
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

Výjimky potvrzují pravidlo, jak je standardem vždy a všude. A i já dokážu pochopit, že ne každému je dáno gumokol vlastnit, nebo ovládat, takže upřímnou soustrast.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 734 22.1.2014 8:44
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: auto má dnes každý

Kecáš, jak je u Tebe standardem. Nemám je já, ani většina mých přátel. Nebylo tomu tak vždy, ale dospěl jsem k názoru, že je to pro mne zbytečný luxus, nejen z finančních důvodů. Rozvádět to nebudu, protože Ty to stejně nepochopíš a ostatním je to jasné.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 21.1.2014 22:40
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

Lukášu, auto má dnes každý, ono by to, při kvalitách veřejné dopravy už bez něj nešlo. Povinné ručení - pro mne, vzhledem k bonusům, cca 900 Kč ročně a pochopitelně ho platím, najezdit ročně přes 30.000 km bez něj by bylo o hubu, i když policejní kontrolu jsem za celý rok nezažil ani jednu! Na nákupu auta jsem, tím že jsem si ho objednal přes internet v bývalé NDR, ušetřil přes 80.000 Kč. STK mne čeká až za dva roky a hned po ní půjde auto na prodej na protiúčet a díky tomu, že jsme z této země ekonomicky emigrovali, budu mít na nové. A dotování cestujících ve vlacích opravdu neřeším; z našich kapes to nejde. Přestavbou na Éčko jsem snížil (o 10 Kč na litr) i dotace do silnic, vzhledem k tomu, že jezdím v lehké skořápce, nevidím důvod proč bych měl platit na údržbu silnic víc, než kamioňáci, kteří už tankují výhradně v cizině, protože: 1/ česká nafta je humus; z deseti vzorků od různých pump zůstaly při - 10°C tekuté jen dva, viz www.autokohout.cz (proto je taky Babiš miliardářem) a 2/ ceny pohonných hmot u nás jsou, až na velmi řídké výjimky, nestydaté, ale co je u nás za rozumný peníz, odpovídající příjmům většiny občanů, že?.

» LukášU Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 21.1.2014 14:16
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

azetdak: Tvůj problém spočívá v tom, že počítáš jen kolik Tě stojí benzín na jeden kilometr, ale:
1.) auto Tě asi něco stálo- pokud Ti ho koupila rodina, tak gratuluju
2.) mám pocit, že v ČR je povinné platit povinné ručení. To taky něco stojí. Jestli ho neplatíš, budiž, ale náklady na léčení nějakého zraněného Tvojí vinou mohou jít do milionů. Já vím, jsi profík se 2 mega bez nehody, ale zrovna tohle se může stát rychleji, než si myslíš.
3.) STK nebo jak se to jmenuje, taky není zadarmo
4.) různé opravy- jasně nové auto je v záruce, ale pak to může naskakovat a i s tímto výdajem je nutné počítat
5.) jako Tebe štve, že cestující vlakem je dotovaný, tak mě štve, že si jezdíš a parkuješ zadarmo po silnicích, ale na jejich údržbě se finančně nepodílíš....

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 21.1.2014 12:36
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

Karel:
Pokud chce být dráha proti silnici konkurence schopná, měly by MAXIMÁLNÍ ceny nejluxusnějších jízdenek končit na 130 Kč za 100 km. Čili 1. tř Pendolino, tedy včetně místenky za 1,30 Kč/km jízdenka pro dvě osoby za max. 1,50 Kč/km pro oba a t. d. A i tak se o srovnatelném komfortu, (odjezd a dojezd od domu k domu, zavazadla), hovořit nedá.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 21.1.2014 12:27
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

Tak den počkám, mě nic neuteče.
Karel: Ale mělo by! Až zase ČD zdraží jízdné a bude se skuhrat, že vlaky jezdí prázdné, tak aby se vědělo proč.

» maxipes Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
REPORTÉR
Príspevky: 5 798 20.1.2014 19:41
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

AŽD, ten příspěvek 20.1.2014 17:54 píšeš, abys potvrdil můj z 19.1.2014 12:13? Silnice jsou krásně suchý a přesto se na nich válejí rozvalený kamiony. Kudy pojedeš, až bude hlavní silnice jak mejdlo a nebude ty kamiony kudy objet, protože u Janova bude zaváto?

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 560 20.1.2014 18:14
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

azetdak už ti to zde bylo naznačeno několikrát že Vlaky net jsou stránky o vlacích. Kolik stojí benzín asi cestující vlakem moc nezajímá. Měl by sis najít stránky o automobilech. Tam by třeba ocenili tvé úsporné auto ale zde to asi moc lidí neocení.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 20.1.2014 17:54
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Elektrické jednotky na našich kolejích: řada 480

A ten rozvalenej kamion jsem u Litomyšle opravdu potkal, objel jsem to přes Janov, zdržení max. 5 minut.

nasledujúce príspevky »