Štrbské Pleso

Železničná stanicaO objekte

Umiestnenie na trati: ŽSR 182: Štrba - Štrbské Pleso [Km 4,609]
ŽSR 183: Poprad-Tatry - Starý Smokovec - Štrbské Pleso [Km 29,110]
Nadmorská výška: 1350 mnm.
Otvorenie objektu: 1970
Koľaje v objekte: Dopravné: 7   
Rozchod: 1 000 mm        
Elektrifikácia: 1,5 kV =        
Služby: Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia, Ubytovanie v blízkosti, Úschovňa batožín,  

Železničná stanica Štrbské Pleso leží na úzkorozchodnej elektrifikovanej trati č. 183 Poprad-Tatry - Štrbské Pleso ( TEŽ ). Zo žst. Štrbské Pleso pokračuje elektrifikovaná úzkorozchodná ozubnicová trať č. 182 do žst. Štrba ( OŽ ). Je to nyjvaššie položená stanica na sieti ŽSR
Poloha budovy : vľavo, v smere od Štrby; vpravo, v smere od Popradu-Tatier

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Štrbské Pleso; leží v km 29,110 jednokoľajnej úzkorozchodnej, elektrifikovanej trate TEŽ Poprad –Tatry – Štrbské Pleso / rozchod 1 000 mm/ a v km 4,609 jednokoľajnej ozubnicovej úzkorozchodnej, elektrifikovanej trate Štrba - Štrbské Pleso k železničnej stanici sú pridelené výhybne Tatranská Polianka a Vyšné Hágy je stanicou tretej kategórie, osobná - podľa povahy práce, medziľahlou - po prevádzkovej stránke je stanicou dispozičnou pre trať Štrbské Pleso – Starý Smokovec a pre trať Štrbské Pleso – Štrba

Rozčlenenie stanice

K železničnej stanici Štrbské Pleso sú pridelené : výhybňa Tatranská Polianka výhybňa Vyšné Hágy

Zastávky až k susedným staniciam

Zastávka - P o p r a d s k é P l e s o - leží v km 27,438 medzi stanicami Vyšné Hágy - Štrbské Pleso. Je komerčne neobsadená, administratívne a účtovne pridelená ŽST. Štrbské Pleso. Má prístrešok, bez osvetlenia. Nástupište v dĺžke 76 m je vyvýšené, s pevným povrchom, s pevnou hranou, bez osvetlenia.
Zastávka – T a t r a n s k ý L i e s k o v e c - leží v km 1,353 trate OŽ. Administratívne je pridelená k ŽST. Štrba. Má prístrešok, nástupište v dĺžke 80 m je vyvýšené, s pevným povrchom a hranou nástupišťa. Prístrešok a nástupište sú osvetľované automaticky, fotobunkou. Je komerčne obsadená.

Nástupištia

Stanica má tri vyvýšené nástupištia pokryté zámkovou dlažbou s pevnou hranou typu Tischer medzi koľajami číslo 2 a 1 a medzi koľajou číslo 3 a 7 a medzi koľajami číslo 7 a 9a, 9 v celej užitočnej dĺžke všetkých koľají. Príchod a odchod k nástupištiam je cez vestibul a z troch miestnych komunikácií.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Štrbské Pleso je reléové zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie s ručne prestavovanými výmenami výhybiek číslo 5 a 7, u ktorých je závislosť na zabezpečovacom zariadení zabezpečená prostredníctvom elektromagnetickej zámky, v ktorej sa uzamyká výsledný kľúč.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

Medzi stanicami Vyšné Hágy - Štrbské Pleso je traťové traťové zabezpečovacie zariadenie obojsmerné 1. kategórie – telefonický spôsob dorozumievania.
Medzi stanicami Štrba - Štrbské Pleso je vybudované traťové zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie ”Reléový poloautomatický blok - obojsmerný”, s kontrolou voľnosti trate. Zariadenie umožňuje prostredníctvom udelených traťových súhlasov jazdu vlakov v časovom slede.

 


Galéria objektu

Počet: 12  

Foto Zubačka v žst. Štrbské Pleso, 16.10.2004, © Ing. K ...

Foto Zubačka v žst. Štrbské Pleso, 16.10.2004, © Ing. K ...

Foto Električka TEŽ v žst. Štrbské Pleso, 5.12.2004, © ...

Foto Pohľad na nástupišťa TEŽ, 1.7.2006, © Peter Hudec

Foto Marec 2006, © Michal Buberník

Foto Výpravná budova stanice; 13.9.2009 © Miroslav Seke ...

Foto Výpravná budova stanice zahalená v hmle; 9.5.2010 ...

Foto Smokovecké zhlavie stanice; 9.5.2010 © Miroslav Se ...

Foto 24.9.2011 - pohľad od Štrby, nielen na stanicu, © ...

Prílohy