Kokava nad Rimavicou

Železničná stanicaO objekte

Umiestnenie na trati: ŽSR 162: Lučenec - Utekáč [Km 35,726]
Rozchod: 1 435 mm        

Žst. Kokava nad Rimavicou leží na jednokoľajnej neelektrifikovanej trati ŽSR 162 (Lučenec - Utekáč) medzi žst. Poltár a zast. Utekáč.

Povolenie pre výstavbu úseku miestnej železnice z Poltáru do Kokavy nad Rimavicou (17,1 km) a vlečiek do sklární v Zlatne a Kokave n. Rimavicou bolo udelené nariadením MO č. 79438/906.XI.19 ako dodatok k pôvodnej koncesii. Ďalším dodatkom tejto koncesie sa stal výnos MO 94888/908, ktorý povolil koncesionárom postaviť vlečku z Kokavy n. Rimavicou do Utekáča (Üjantalvölgy) k tamojším sklárňam (5,9 km).
 


Galéria objektu

Počet: 7  

Foto Staničná budova, 22.8.2006, © Tomáš Rotbauer

Foto Čakáreň v stanici, 22.8.2006, © Tomáš Rotbauer

Foto Čakáreň v stanici, 22.8.2006, © Tomáš Rotbauer

Foto Zhlavie smer Utekáč, 22.8.2006, © Tomáš Rotbauer

Foto Pohľad do stanice, 22.8.2006, © Tomáš Rotbauer

Foto Budova bývalého depa. Jeseň 2005 © Ing. Peter Orav ...

Foto Výpravná budova s depom. Jeseň 2005 © Ing. Peter O ...
  

Prílohy