Vranov nad Topľou predmestie

ZastávkaO objekte

Umiestnenie na trati: ŽSR 192: Trebišov - Vranov nad Topľou [Km 30,384]
Koľaje v objekte: Dopravné: 1   Ostatné: 3   
Rozchod: 1 435 mm        

Vranov nad Topľou predmestie je pôvodná koncová stanica 30,384 km dlhej miestnej železnice Trebišov – Vranov nad Topľou. V stanici sa pôvodne nachádza výpravná budova postavená podľa typového výkresu HÉV (miestne železnice v Uhorsku) II. Kategórie (http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=vran), ktorá sa dodnes nezachovalo. Poloha staničnej budovy: vľavo smerom od stanice Trebišov.

Koncesia na výstavbu trate Trebišov – Vranov nad Topľou bola nariadením MO č. 26259/903.IV.29 udelená koncesionárovi Ignácovi Pallósovi z Budapesti. Celá trať bola otvorená 24.12.1903. Koncesia obsahovala prednostné právo na výstavbu trate Vranov nad Topľou – Kapušany, kde by sa napojila na trať Prešov - Bajdejov. Tento projekt sa nepodarilo zrealizovať do zániku Rakúska-Uhorska. Nakoniec sa táto trať postavila až počas Slovenského štátu počas druhej svetovej vojny, kedy bola otvorená súčasná stanica Vranov nad Topľou. Na začiatku roku 2003 bola na trati zastavená osobná doprava a dodnes nebola obnovená.

Stav: 06/2016

Zdroje: Dejiny železníc na území Slovenska, J.Kubáček, Bratislava : Železnice Slovenskej republiky, 1999. Autor: Michal Čellár

 


Galéria objektu

Počet: 9  

Foto Vranov nad Topľou predmestie , 28.10.2010, © Patri ...

Foto Vranov nad Topľou predmestie , 28.10.2010, © Patri ...

Foto Vranov nad Topľou predmestie , 28.10.2010, © Patri ...

Foto Začiatok koľajisko zo smeru Sečovská Polianka; 12. ...

Foto Zhlavie smer Sečovská Polianka; 12.06.2016 © Micha ...

Foto Koľajisko stanice pred staničnou budovou zo smeru ...

Foto Koľajisko od staničnej budovy, smer Sečovská Polia ...

Foto Staničná budova, pohľad zo smeru Sečovská Polianka ...

Foto Zhlavie smer Vranov nad Topľou; 12.06.2016 © Micha ...

Prílohy