147. výročie - Lučenec - Fiľakovo - Somoskoujfalu (MÁV)

» Návrat na kalendár

Udalosť:

147. výročie - Lučenec - Fiľakovo - Somoskoujfalu (MÁV)

Dátum: 4.5.2018     (4.5.1871)
Kategória: Výročia tratí
26 km.