Najnovšie fotografie

» Prehľad všetkých galérií

Počet: 150   Stránky: /5    

Foto 14.05.2018 - Praha Masarykovo n.: pozůstatky mostu ...

Foto 14.05.2018 - Praha Masarykovo n.: pozůstatky mostu ...

Foto 14.05.2018 - Praha Masarykovo n.: pozůstatky mostu ...

Foto 09.05.2018 - Praha-Karlín: křižovatka je opět otev ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Štvanice: Negrelliho viadukt © ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Štvanice: zbourané oblouky Negr ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Karlín: práce i o státním svátk ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Karlín: práce i o státním svátk ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Karlín: provizorium pro VN kabe ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Karlín: opěrná zeď bude postave ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Karlín: práce na zprovoznění kř ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Karlín: práce na zprovoznění kř ...

Foto 08.05.2018 - Praha-Karlín: práce na zprovoznění kř ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: předposlední nosník © J ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: práce je skončena © Jiř ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: jako maják © Jiří Řechk ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: dravec jménem dron © Ji ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: historie mostu končí, p ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: co je za ohradou? © Jiř ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: pomoc hydraulických nůž ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: předposlední nosník © J ...

Foto 07.05.2018 - Praha-Karlín: poslední práce před sne ...