Kniha jázd

Dátum: - Kategória: Spoločnosť: Rušeň: .
Dátum
HDV / Vlak
Pridal
12.3.2019
 
Osobný 5021 [Nové Zámky - Lužianky - Topoľčany], ZSSK
15.2.2019
 
Osobný 5034 [Zbehy - Lužianky - Nové Zámky], ZSSK
15.2.2019
 
Osobný 5172 [Nové Zámky - Lužianky - Zbehy], ZSSK
14.2.2019
 
Osobný 5006 [Prievidza - Lužianky - Nové Zámky], ZSSK
13.2.2019
 
Osobný 5006 [Leopoldov - Lužianky - Nové Zámky], ZSSK
 
predchádzajúci zápis z východzou stanicou Prievidza je neplatný
8.2.2019
 
Osobný 5820 [Zlaté Moravce - Tesárske Mlyňany - Vráble-Maňa-Uľany nad Žitavou-Šurany - Nové Zámky], ZSSK
8.2.2019
 
Osobný 5807 [Uľany nad Žitavou - Vráble - Zlaté Moravce], ZSSK
8.2.2019
 
Osobný 5802 [Zlaté Moravce - Vráble - Uľany nad Žitavou], ZSSK
7.2.2019
 
Osobný 5824/5833 [Zlaté Moravce - Vráble-Uľany nad Žitavou-Vráble - Zlaté Moravce], ZSSK
7.2.2019
 
Osobný 5823 [Nové Zámky-Šurany - Uľany nad Žitavou-Maňa-Vráble-Tesárske Mlyňany - Zlaté Moravce], ZSSK
6.2.2019
 
Osobný 5820 [Zlaté Moravce - Tesárske Mlyňany - Vráble-Maňa-Uľany nad Žitavou-Šurany - Nové Zámky], ZSSK
6.2.2019
 
Osobný 5802/5807 [Zlaté Moravce - Vráble-Uľany nad Žitavou-Vráble - Zlaté Moravce], ZSSK
5.2.2019
 
Osobný 5824/5833 [Zlaté Moravce - Vráble-Uľany nad Žitavou-Vráble - Zlaté Moravce], ZSSK