Myjavský viadukt

Myjavský viadukt sa nachádza na železničnej trati Nové Mesto nad Váhom - Vrbovce.

Z archívu Moroslava Kožucha:

Ministerstvo železníc, Ústredná stavebná správa, zadalo dodanie a postavenie železnej nosnej konštrukcie viaduktu v st. km 32.3/6 firme Českomoravská-Kolben a.s. v Prahe VIII. Viadukt leží v oblúku s polomerom 400 m, má dĺžku 196,7 m. Jeho niveleta leží až 29 m nad údolím Žaboškrekov. Má 4 otvory s 3 železnými priehradovými konštrukciami o rozpätiach 48,3 m a jeden otvor o rozpätí 30 m.

Ďalšie informácie o mostoch na trati: http://rail.sk/skhist/mosty/myjava.htm