Handlová

Železničná stanica Handlová leží na trati ŽSR č. 145 Horná Štubňa - Prievidza. Pôvodná výpravná budova bola asanovaná, súčasná výpravná budova bola odovzdaná do užívania v roku 1980. Pôvodný názov stanice bol Niytrabánya.
Poloha budovy: vpravo, v smere od Hornej Štubne

Umiestnenie a určenie železničnej stanice

Železničná stanica Handlová leží v km 18,550 podľa kilometrovania od Hornej Štubne a v km 19,202 podľa kilometrovania od Prievidze, na jednokoľajnej trati Horná Štubňa – Prievidza.
Je stanicou:
- zmiešanou podľa povahy práce
- medziľahlou po prevádzkovej stránke

K železničnej stanici Handlová sú pridelené:
Nesamostatná stanica Chrenovec

Styk dráh

Vlečka Hornonitrianske Bane zamestnanecká a.s. odbočuje z koľaje č. 7 výhybkou č.6 a z hlavnej koľaje č.1 výhybkou č.18

Hlásnice,(hradlá),odbočky, nákladiská, závorárske stanovištia a zastávky až k susedným staniciam

Zastávka Remäta leží v km 11,415 medzi stanicami Sklené pri Handlovej a Handlová. Je pridelená železničnej stanica Handlová. Nemá čakáreň, má len prístrešok z oceľovej konštrukcie, vyvýšené obrubníkové nástupište typu Tischer v dĺžke 150 m. Osvetlenie je elektrické.

Zastávka Ráztočno leží v km 12,958 medzi stanicami Handlová a Chrenovec. Je neobsadená, administratívne je pridelená železničnej stanici Handlová. Zastávka nemá výdajňu cestovných lístkov. Má krytý perón v dĺžke 20 m. a vyvýšené nástupište typu Tischer v dĺžke 150 m., elektrické osvetlenie.

Zastávka Jalovec leží v km 11,542 medzi stanicami Handlová a Chrenovec. Administratívne je pridelená železničnej stanici Handlová. Má vyvýšené nástupište typu Tischer v dĺžke 100 m., elektrické osvetlenie.

Nástupištia

Stanica má tri vyvýšené nástupištia typu Tischer .Sú pri koľaji č.1 v dĺžke 238 m., pri koľaji č. 2 v dĺžke 205 m. pri koľaji č. 4 v dĺžke 205 m. Na koľaji č. 1 pred dopravnou kanceláriou je prechod pre výpravcu. Na koľajách č. 2, 4 a 6 sú prechody pre cestujúcich pred vestibulom a východom zo stanice. Tieto prechody slúžia aj pre
ručné vozíky.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici

V železničnej stanici Handlová je zabezpečovacie zariadenie 2. kategórie typu TEST A10 s riadiacim stavadlom, závislými výhybkárskymi stanovišťami s releovými závislosťami a svetelnými návestidlami. Výmeny sú zabezpečené výmenovými zámkami, závislosti sú sprostredkované pomocou elektromagnetických zámkov.
Výhybky sú ručne prestavované.

Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch

V medzistaničnom úseku Handlová – Sklené pri Handlovej je traťové zabezpečovacie zariadenie 1. kategórie (telefonické dorozumievanie) obojsmerne.