Čierne nad Topľou

Železničná stanica Čierne nad Topľou leží na trati ŽSR č. 193 Prešov - Humenné.
Poloha budovy : vľavo, v smere od Prešova