Červenica

Zast. Červenica leží na elektrifikovanej trati 188 (Košice - Plaveč št.ht.) medzi žst. Sabinov a žst. Lipany.