EDK 10

EDK 10

EDK 10 - dieselelektrický koľajový otočný žeriav na dvoch dvojnápravových podvozkoch. Je vybavený vlastným pohonom pojazdu, ktorý sa využíva len pre pohyb pri práci, posune a krátkom presune na pracovné miesto. Používa(l) sa na stavebno montážne práce, odstraňovanie následkov železničných nehôd, v depách ako zauhľovací. Výložník je prostý, vyžaduje demontáž trolejového vedenia.

Technické údaje:

Dĺžka: 8,5 m
Nosnosť: 5 t
Hmotnosť: cca 70 t
Max. rýchlosť vo vlaku: 65 km/h (výložníkom vzad)
Rýchlosť vlastným pohonom: max. 60m/min