Poprad - Tatry

Železničná stanica Poprad-Tatry leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati č. 180 Košice – Žilina. Zo stanice odbočuje trať č. 185 do Plavča. Stanica Poprad-Tatry je východzou stanicou trate TEŽ č. 183 do Starého Smokovca a Štrbského Plesa. V ŽST sa nachádza rušňové depo. V depe sú deponované exponáty MDC.

Železničná stanica Poprad-Tatry leží v km 199,390 elektrifikovanej dvojkoľajnej trate Košice - Žilina. Je stanicou II. kategórie, sídlom prednostu, zmiešanou podľa povahy práce, vlakotvornou po prevádzkovej stránke, odbočnou pre trať Poprad-Tatry - Plaveč a pre
úzkorozchodnú trať Poprad-Tatry - Štrbské Pleso (Tatranská Lomnica), dispozičnou pre trať Poprad-Tatry - Plaveč (Tatranská Lomnica) a Poprad-Tatry - Starý Smokovec.
Stanica má jedno spoločné koľajisko normálneho rozchodu pre osobnú a nákladnú dopravu pre trať Košice - Žilina a pre trať Plaveč - Poprad-Tatry a jedno koľajisko úzkeho rozchodu pre osobnú dopravu trate Poprad-Tatry - Štrbské Pleso (Tatranská Lomnica).
Železničná stanica Poprad-Tatry je vlakotvornou stanicou pre vlaky trate Poprad- Tatry - Plaveč a zriaďuje záťaž pre vlaky smer Žilina a Košice.
Stanica má štyri obvody: osobná a nákladná stanica normálneho rozchodu, osobná stanica úzkeho rozchodu Tatranských elektrických železníc (TEŽ), zriaďovací a nakládkový obvod. Pridelenými dopravňami sú železničné stanice Svit, Matejovce pri Poprade a výhybňa Studený Potok.

Zabezpečovacie zariadenie v stanici : V stanici NR je staničné zabezpečovacie zariadenie 3. kategórie ESA-11 elektronické stavadlo s kontrolou voľnosti dopravných koľají a bez kontroly voľnosti dopravnej koľaje č. 6, výmeny sú prestavované ústredne elektromotorickými prestavníkmi. Stanica je krytá svetelnými návestidlami z každej traťovej koľaje. Odchodové návestidlá sú zriadené z každej dopravnej koľaje a sú platné aj pre posun. Pre koľajisko úzkeho rozchodu TEŽ je v dopravnej kancelárii umiestnený panel zabezpečovacieho zariadenia typu TEST, ktorý obsluhuje dispozičný výpravca. Všetky ústredne prestavované výmeny v stanici sú vybavené elektromotorickými prestavníkmi bez elektromagnetických závorníkov.Zabezpečovacie zariadenie v priľahlých medzistaničných úsekoch V medzistaničných úsekoch Vydrník - Poprad-Tatry, a Poprad-Tatry - Svit je traťové zabezpečovacie zariadenie 3.kategórie - jednosmerný automatický blok. Pri predpokladaných výlukách traťových koľají je možné aktivovať dočasné hlásnice. V medzistaničnom úseku Poprad-Tatry - Matejovce pri Poprade je traťové zabezpečovacie zariadenie 3. kateg&oacut